Primer /

Kiilto PrimerOne
Snabbtorkande primer

En primer för att förbättra vidhäftningen mellan Kiilto Tätskikt och avjämnade, betong eller skivmaterial i våtutrymmen. Se till att underlaget är lämpligt för vattentätning. Snabbtorkande. Vattenbaserad

Specialfunktioner

  • snabbtorkande
  • vattenbaserad
  • lämplig även som primer på underlag före avjämningsmassa.

Dokument

Användningsområde

En primer för att förbättra vidhäftningen mellan Kiilto tätskikt och avjämnade betong eller skivmaterial i våtutrymmen.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto PrimerOne 1 l 6411514201014
Kiilto PrimerOne 3 l 6411514201038
Kiilto PrimerOne 10 l 6411514201106
Appliceringstemperatur

+10–25 °C

Blandningsförhållande

Under tätskikt ska primern användas outspädd eller utspädd 1:1. Utspädd primer förlänger torktiden.

Under Kiilto avjämningsmassor:
- Betong och cementbaserad avjämningsmassa (utspädd: 1 del primer och 4 delar vatten)
- Fuktkänsliga underlag som gipsskivor och träunderlad (använd outspädd)
- Golvskivor som plywood, gipsskivor m.m. (använd outspädd)
- Ej sugande underlag som färg och klinker (använd outspädd)

Densitet/Specifik vikt

ca 1

Färger

Gul

Förpackningsstorlekar

1l, 3l och 10l

Förvaring

Frostfritt min 12 månader vid +1 °C - +25 °C

Torktid

30 min(beroende på rådande arbetsförhållanden)

frostbeständighet

Fryser

pH

ca 8

Åtgång

outspädd ca 8 m²/l

Bruksanvisning

Ta bort cementhud, befintlig ytbeläggning, slipdamm, lösa partiklar och fett från underlagets yta. Gör vid behov en maskinell slipning. Applicera primern i ett tunt, jämnt skikt på underlaget med en borste, roller eller stålspackel. Arbeta in ordentligt i underlaget. Primerskiktet ska vara torrt innan tätskiktet appliceras. Se Kiilto monteringsanvisning Gör Rätt - Gör Vattentätt för tätskiktsmontering innan arbetet påbörjas.

Före Kiilto avjämningsmassor:
- Betong och cementbaserade avjämningsmassor (utspädd: 1 del primer och 4 delar vatten)
- Fuktkänsliga underlag som gipsskivor och träunderlag (använd outspädd)
- Golvskivor, som plywood, gipsskivor m.m. (använd outspädd)
- Ej sugande underlag som färg och klinker (använd outspädd)

Betong och avjämnade underlag kan spacklas direkt efter primern har torkat.
Låt byggskivor, ej sugande underlag torka innan avjämning. Rådande arbetsförhållanden har en stark påverkan på torkningstiden. Avjämning måste göras inom 24 timmar efter primning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.