Primer /

Kiilto Pro 704 BSP

BSP 704 är en diffusionsöppen ytbehandling för golv bestående av ändamålsenlig avjämningsmassa. Produktens diffusionsöppna karaktär är en av många funktioner i produkten. BSP 704 är avsedd att skydda underlaget mot nötning samt att underlätta städning. Produkten är vattenbaserad och kan appliceras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

  • Diffusionsöppen
  • God kemikaliebeständighet
  • Låg materialåtgång

Dokument

Användningsområde

BSP 704 är lämplig för ytbehandling vid nyproduktion samt renovering av lagerytor, industrilokaler samt offentliga miljöer. Produkten används inomhus. När den färdigbehandlade ytbehandlingen torkat utgör den ett färdigt underlag för direkt mekanisk belastning såsom gångtrafik, lättare trucktrafik samt andra med luftgummihjul försedda redskap, dock ej fordon försedda med dubbade vinterdäck. Vid hårdare industriell belastning kan visst underhåll av produkten krävas, beroende på typ av belastning i kombination med frekvens och cykler. Produkten har god kemisk resistens men är inte fullständigt tät mot långvarig väta.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro 704 BSP Jälkihoitoaine 5 l 6411515511051
Appliceringstemperatur

Rekommendation: +10–+20 °C (produkt, underlag och utrymme), max. 25 °C

Blandningsförhållande

Produkt 1 del + vatten 2 delar

Densitet/Specifik vikt

ca 1

Förpackningsstorlekar

5 L

Förvaring

1 år oöppnad på torr plats

Klassificeringar och certifikat

M1

Torktid

Gångbar: 30-45 min efter applicering.
Lättare belastning: 24 tim efter applicering.
Full belastning: 48 tim efter applicering.

frostbeständighet

Förvaras frostfritt

Åtgång

Produkt 1 l + vatten 2 l = 3 l > 20-30 m²

Bruksanvisning

Produktens, underlagets och utrymmets temperatur ska ligga mellan +10 och +25 grader. Behandlingen får utföras tidigast 24 timmar efter att golvet avjämnats. Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för BSP 704. Det ska vara rent, torrt, fritt från cementhud, oljor, fetter eller andra ämnen som på något sätt kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning och/eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

Blandningsförhållande 1:2 (1 del BSP 704 och 2 delar rent vatten). Blandningen appliceras på underlaget med borste. Vid applicering med spruta ska produkten alltid bearbetas separat genom att borstas in i ytan. Säkerställ att den avjämnade ytan är väl impregnerad med produkten. Ta bort överflödig produkt från ytan med en skumgummi-skrapa eller annat lämpligt verktyg. Observera att vissa typer av skumgummi kan färga ytan. Testa verktygets lämplighet först på en liten yta.

Angivna torktider förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +15°C - +20°C, i underlag och luft samt 40-70 % RF i omgivande luft. Produkten kan under förutsättning att ytan är torr och sugande läggas på betong/avjämningsmassa med upp till 95 % RF.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar
hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem.

Vi kan dock inte ta något ansvar för felaktig användning av produkten eller förhållanden på arbetsplatsen som är utanför vår kontroll. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av
produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda tillämpningen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.c.om.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga