Primer /

Kiilto Pro 704 BSP
Ytbehandling och dammbindare för cementbaserad avjämningsmassa

Kiilto Pro 704 BSP är en diffusionsöppen ytbehandling för golv bestående av ändamålsenlig avjämningsmassa. Produktens diffusionsöppna karaktär är en av många funktioner i produkten. Kiilto Pro 704 BSP är avsedd att skydda underlaget mot nötning samt att underlätta städning. Produkten är vattenbaserad och kan appliceras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

Specialfunktioner

  • Diffusionsöppen
  • God kemikaliebeständighet
  • Låg materialåtgång

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro 704 BSP vattenbaserat, diffusionsöppet ytbehandlingsmedel för inomhusbruk på cementbaserad avjämningsmassa eller betong. Produkten skyddar underlag från mekaniskt slitage. Lämplig för ny ytbehandling eller underhållsbehandling av tidigare obehandlad avjämningsmassa eller betonggolv. Produkten förebygger även övertorkning av cementbaserade avjämningsmassor som inte kommer beläggas under en längre tid.

När ytbehandlingen har torkat utgör den ett färdigt underlag för direkt mekanisk belastning såsom gångtrafik, lättare trucktrafik samt andra redskap försedda med luftgummihjul, dock ej dubbade vinterdäck. Produkten förenklar dagligskötsel, beroende på användande och belastning kan periodiskt underhåll krävas. Produkten har god kemikalieresistens, men är inte avsedd för kontinuerlig exponering för vatten eller kemiska ämnen.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro 704 BSP 5 l 6411515511051
Appliceringstemperatur

Rekommendation: +10–+20 °C (produkt, underlag och utrymme), max. 25 °C

Blandningsförhållande

Produkt 1 del + vatten 2 delar

Densitet/Specifik vikt

ca 1

Förpackningsstorlekar

5 L

Förvaring

1 år oöppnad på torr plats

Klassificeringar och certifikat

M1

Torktid

Gångbar: 30-45 min efter applicering.
Lättare belastning: 24 tim efter applicering.
Full belastning: 48 tim efter applicering.

frostbeständighet

Förvaras frostfritt

Åtgång

Produkt 1 l + vatten 2 l = 3 l > 20-30 m²

Bruksanvisning

Produkten, underlaget och utrymmets temperatur ska vara mellan +10 och +25 grader. Behandlingen får utföras tidigast 24 timmar efter att golvet avjämnats. Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för Kiilto Pro 704 BSP. Underlaget ska vara fast, rent, dammfritt, avlägsna cementhud och andra vidhäftningsförsämrade material. Släta och täta ytor kan behöva bearbetas mekaniskt genom fräsning och/eller slipning för att säkerställa fullgod vidhäftning. Underlagets dokumenterade ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa. Blandningsförhållande 1:2 (1 del Kiilto Pro 704 BSP och 2 delar rent vatten). Blandningen appliceras på underlaget med borste. Vid applicering med spruta ska produkten alltid bearbetas separat genom att borstas in i ytan. Säkerställ att den avjämnade ytan är väl impregnerad med produkten. Ta bort överflödig produkt från ytan med en skumgummiskrapa eller liknande. Observera att vissa typer av skumgummi kan missfärga ytan. Testa verktygets lämplighet först på en liten yta. Angivna torktider förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +15°C - +20°C, i underlag samt 40-70 % Relativa luftfuktigheten (RF) i omgivande luft. Produkten kan under förutsättning att ytan är torr och sugande appliceras på betong/avjämningsmassa upp till 95 % RF.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar
hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem.

Vi kan dock inte ta något ansvar för felaktig användning av produkten eller förhållanden på arbetsplatsen som är utanför vår kontroll. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av
produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda tillämpningen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.c.om.