Kiilto Pro Aida
All- och grovrengöringsmedel

Koncentrerat alkaliskt rengörings och avfettningsmedel för storkök

  • Löser effektivt fett, stärkelse och andra matrester.

Löser effektivt fett, stärkelse och andra matrester.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring och avfettning av utrustning, ugnar, golv, väggar och fläkkåpor. Bra miljöval.

pH

Produkt pH: 14

Densitet

1

Utseende och doft

Flytande, orange

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 162032 7331964620328
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast. Om det finns rester kvar i förpacknings så ska förpackningen sorteras som farligt avfall.

Bruksanvisning

Vid grov rengöring spraya koncentrerat direkt på ytorna, låt medlet verka i några minuter. skura, spola med rent vatten, torka av med papper. Obs ej på målande ytor.

Miljö och säkerhet

Produkten är lätt biologiskt nedbrytar enligt OECD 301 A. Samtliga råvaror är miljövänliga.

Notera

Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. Läs anvisningar i Skäkerhetsdatabladet.