Kiilto Pro Aida Grovrent
All- och grovrengöringsmedel

Koncentrerat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel för storkök.

Specialfunktioner

  • Löser effektivt fett, stärkelse och andra matrester.

Löser effektivt fett, stärkelse och andra matrester.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring och avfettning av utrutning, ungnar, golv, väggar och fläkkåpor.

pH

Produkt pH: 14

Densitet

1

Utseende och doft

Flytande, orangefärgad.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer
3 x 5 l 162032
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast. Om det finns rester kvar i förpacknings så ska förpackningen sorteras som farligt avfall.

Bruksanvisning

Vid grovrengöring spraya koncentrerat direkt på ytorna, låt medlet verka i några minuter. skura, spola med rent vatten, torka av med papper.
OBS! Används ej på målande ytor.

Miljö och säkerhet

Samtliga råvaror är miljövänliga.

Notera

Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. Läs anvisningar i Säkerhetsdatabladet.