Kiilto Pro Alco-Free WipeDes 200 pcs
Ytdesinfektionsservett

Rengör och desinficera ytor som används för livsmedel i ett steg – utan alkohol

Specialfunktioner

  • Alkoholfri
  • Ej brandfarlig – lätt och säker att förvara
  • Halal godkänd
  • Lågskummande
  • Behöver inte sköljas bort

Färdiga att använda alkoholfria våtservetter för rengöring och desinfektion av icke-porösa och hårda ytor som tål vatten, inklusive ytor känsliga för alkohol. Säker att använda inom all typ av livsmedels- och dryckesproduktion. Ej brandfarlig – lätt och säker att förvara.

Triaminbaserat desinfektionsmedel som kännetecknas av snabb och god bakteriedödande effekt. Lämnar inga rester, behöver inte sköljas bort från ytan. För desinfektion och rengöring av cirka 0,5 m² per servett Godkänd av Danska ministeriet för livsmedel, jordbruk och fiske för att användas för desinfektion i livsmedelsindustrin. Halal godkänd.

Produkten är mikrobicidt effektiv: Bakterier N1276, EN 13697, EN16615. Virus: EN 14476 (Vaccinia, Polyoma). Mögel, jäst EN 1650.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Alco-free WipeDes är färdiga triaminbaserade alkoholfria våtservetter som rengör och desinficerar ytor i kontakt med mat i ett steg.

Tillverkningsland

STORBRITANNIEN

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 1000 st 8309 6417964083095
10 x 200 st 8308 6417964083088
Lagring

Förvaras i rumstemperatur, ej i direkt solljus.
Hållbarhet: Oöppnad förpackning i 2 år

Bruksanvisning

Använd på torra ytor som ej behöver rengöras först, såvida inte kraftigt nedsmutsade.

1. Följ föreskrivna riktlinjer för riskbedömning gällande användning av personlig skyddsutrustning. Hanteras i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.

2. Torka ytan så att den hålls fuktad under angiven kontakttid. Torka av ytan med torkduken platt på underlaget från rent till smutsigt i en S-formation. Låt torka.

3. Tag en ny duk om den första blir för smutsig eller torr.

4. Ytan behöver inte torkas eller sköljas efter rengöring och desinficering, lämnar inga rester.

5. Släng använda våtservetter i lämplig soptunna enligt lokala överenskomna riktlinjer.

6. Tvätta exponerad hud noggrant efter hantering.

7. Stäng förpackningen efter användning.

Notera

Stäng förpackningen efter användning. Öppnad förpackning ska användas inom 30 dagar.