Kiilto Pro Contact
Vattenbaserat kontaktlim

Ett vattenbaserat kontaktlim för limning av de flesta golvmaterial, kork, profiler av PVC, laminat, läder och textil.

Specialfunktioner

  • Vattenbaserat kontaktlim
  • Väldigt låga emissioner
  • Kan värmeaktiveras
  • Stark vidhäftning
  • Åtgång 2-4 m²/l (tvåsidig applicering)

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Contact är ett vattenbaserat kontaktlim för limning för de flesta golvmaterial, kork, profiler av PVC, laminat, läder och textil.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Contact 1 l 6411511790016
Kiilto Pro Contact 3 l 6411511790030
Appliceringstemperatur

+ 15 - + 25°C

Bearbetningstid

30 min - 4 timmar, kan värmeaktiveras upp till 5 dagar.

Bearbetningstid

30 min - 4 timmar, kan värmeaktiveras upp till 5 dagar.

Densitet/Specifik vikt

1,38 kg/l

Färger

Beige

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l

Förvaring

12 månader i oöppnad förpackning, +5 °C till +25 °C.

Typ/bindemedel

Vattenbaserad polymerdispersion

Åtgång

2-4 m²/l (tvåsidig applicering)

Bruksanvisning

Applicera limmet på torr, fast, ren och jämn yta. Sprid ut rikligt med lim på båda ytorna med en roller, pensel eller limspridare. Efter limmet torkat placeras materialen på plats och pressa ihop dem kraftig. Kontaktbildningstid: 30 min - 4 timmar, kan värmeaktiveras upp till 5 dagar.

Ytterligare information

De angivna arbetstiderna i detta produktblad är baserade på laboratorietester vid temperatur +18-20 °C och luftfuktighet 50 % RH. Tänk på att torktiderna påverkas av temperatur och luftfuktighet i underlaget och platsen. Variationer i lokala arbetsförhållanden och praxis påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter håller hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Vi kan alltså inte hållas ansvariga för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och är medveten om innehållet i arbetsinstruktionerna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Avlägsna färskt lim med vatten. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Lim som kommit i kontakt med huden tvättas med tvål och vatten. Torrt lim avlägsnas mekaniskt. Se mer information i
säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och
förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED