Kiilto Pro Core Tile grout
PRODUKTEN UTGÅTT

Specialfog för keramiska plattor på golv och vägg. Innehåller inga komponenter som kan orsaka kalkutfällning. Snabbt och enkelt att skapa enhetliga fogar utan färgskiftningar.

Specialfunktioner

  • Orsakar inte kalkutfällning
  • Snabb specialfog för golv och vägg
  • För bostäder och offentliga miljöer, både inom- och utomhus.
  • Låg materialåtgång: 0,3-1,5 kg/kvm beroende på fog och platta
  • Fogbredd 2-12 mm
  • 8 färger
  • För professionellt bruk

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Core är en snabbhärdande fogmassa för fogning av keramiska plattor och stenar på vägg och golv. Utformad för professionell användning. Kiilto Pro Core är lämplig för en fogbredd på 2–12 mm och ett fogdjup på minst 3 mm. Fogning kan göras inom 5 timmar till 3 dagar efter plattsättning (beroende på fästmassa, underlag och rådande arbetsförhållanden). Inte lämplig för områden med permanent vattenbelastning (t.ex. simbassänger).

Förpackningsstorlek EAN kod
*Kiilto Pro Core Tile grout 410 traffic white 10 kg 6411514296102
*Kiilto Pro Core Tile grout 439 marble white 10 kg 6411514297109
*Kiilto Pro Core Tile grout 440 concrete 10 kg 6411514290100
*Kiilto Pro Core Tile grout 441 stone 10 kg 6411514291107
*Kiilto Pro Core Tile grout 443 pearl 10 kg 6411514292104
*Kiilto Pro Core Tile grout 444 iron 10 kg 6411514293101
*Kiilto Pro Core Tile grout 448 antracite 10 kg 6411514294108
*Kiilto Pro Core Tile grout 450 graphite black 10 kg 6411514295105
Appliceringstemperatur

Rekommendation: +18–20 °C lägsta arbetstemperatur +5 °C

Bearbetningstid

ca 30–45 minuter efter tillsats av vatten

Blandningsförhållande

5 viktdelar fogpulver per 1,2-1,3 viktdelar rent vatten

Böjhållfasthet

≥ 2,5 MPa (EN 13888)

Fogstorlek

fogbredd 2–12 mm och ett fogdjup på minst 3 mm

Färger

8 färger

Förpackningsstorlekar

5 kg plasthink ock 10 kg plasthink med 2 x 5 kg påsar

Förvaring

Kiilto Pro Core förvaras i oöppnad förpackning i torrt utrymmen max. 15 månader från tillverkningsdatum.

Krympning

≤ 3 mm/m

Tryckhållfasthet

≥ 15 MPa (EN 13888)

Typ/bindemedel

Bindemedel: cement och polymer; aggregat: kalksten

Vattenabsorption

<2 g/30 min, <5 g/240 min (EN13888)

frostbeständighet

Ttryckhållfasthet ≥ 15 MPa och böjhållfasthet ≥ 2,5 MPa (EN 13888) efter frysnings-tiningscykler

Åtgång

Normalt 0,3-1,5 kg/m² beroende på plattstorlek och fogbredd

Bruksanvisning

Blandning:
Kiilto Pro Core hälls ner i ett kallt, rent vatten under maskinell omrörning. (Blandningsförhållande: 5 kg pulver och 1.2-1.3 liter rent vatten) låt pulvret lösas upp i vattnet under 1-2 minuter och rör om igen. Färdigblandad massa ska användas inom 30-45 minuter.

Fogning:
Applicera fogmassan med en gummispackel diagonalt över fogarna. Pressa kraftigt så att fogmassan fyller fogarna ordentligt. Låt torka tills fogmassan inte längre fastnar på fingrarna (vanligtvis 15–30 minuter) och rengör sedan med en fuktig svamp. Torktiden är beroende på platta, underlag, fogstorlek och rådande arbetsförhållanden. För tidig rengöring eller för mycket vatten kan orsaka missfärgning av fogen. Byt ut smutsigt rengöringsvatten regelbundet och ersätt med rent vatten för att få jämnare fogar och minimera kalkavlagring.

När fogmassan har torkat, rengör ytan med en torr trasa eller trassel. Fukta fogarna med rent vatten (t.ex. med en vattenspruta) 1–3 gånger under de första 24 timmarna för optimal fogstyrka. Använd Kiilto Våtrumssilikon för fogning av hörn och genomföringar.

OBS! Vi rekommenderar att oglaserade plattor fuktas före fogning. Vid montering av porösa plattor, testa först hur fogmassan släpper vid tvättning från kakelytan. Undvik fogfärger som skiljer sig för mycket från plattans färg. Vid fogning av täljsten eller andra porösa material, följ noggrant tillverkarens anvisningar.

Additional image Kiilto Pro Core Tile grout
Ytterligare information

Även om produkten i sig själv inte bildar saltutslag kan vattnet som vandrar i konstruktionen innehålla salter som kan ansamlas till ytan av fogen när vattnet avdunstar. Detta är bara en kosmetiskt och påverkar inte produktens prestanda på något sätt.

Sura rengöringsmedel kan skada cementet som används som bindemedel i fogmassan. Vid användning av surt rengöringsmedel, följ upp med ett alkaliskt rengöringsmedel för att neutralisera ytan.

På grund av tillverkningsteknik vid färgsättning, kan en mindre färgskillnad uppstå mellan fogfärgen och den färdiga fogen. För att undvika färgskillnad, se till att samtliga förpackningar har samma batchnummer.

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. För rätt användning av produkten, läs produktbladet, arbetsinstruktioner och säkerhetsdatablad på www.kiilto.se

Kiilto Pro Core förvaras i oöppnad förpackning i torrt utrymmen max. 15 månader från tillverkningsdatum.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.