Kiilto Pro Decalc
Avkalkningsmedel för våtrum

Flytande och lågskummande kalkborttagningsmedel för diskmaskiner, kaffekokare, värmebad, rostfritt, kakel och sanitetsgods.

Specialfunktioner

  • Flytande
  • Lågskummande

Kiilto Pro Decalc är en starkt sur produkt som effektivt tar bort kalk- och rostavlagringar från stålytor och sanitetsporslin. På grund av lågskumningsfunktionen kan produkten enkelt sköljas av ytorna.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Flytande och lågskummande kalkborttagningsmedel för diskmaskiner, kaffekokare, värmebad, rostfritt, kakel och sanitetsgods.

pH

Produkt pH: 1
Lösningens pH: 2

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 164450 7331964644508
Lagring

Förvaring över +5 ⁰C

Bruksanvisning

För borttagning av täta avlagringar från sanitetsporslin och kakelytor använd lösning 2-50 ml/1 l vatten.

För borttagning av kakelfogavlagringar dosering 100 ml/1 l vatten. Låt verka i 10 minuter, borsta och skölj väl. Neutralisera med grundrengöringsmedel.

Vid avkalkning av diskmaskiner behandla avlagringarna genom att sprida ut produkten och låt den verka i ca 5 min, skrubba med en borste. Upprepa om det behövs. Skölj noggrant med rent vatten.

Behandla hela tanken, dosera 5 l produkt i tanken på 100 l och fyll den med vatten. Kör maskinen i 5-10 min. Töm maskinen och borsta ytorna vid behov. Skölj mycket noggrant.

För avkalkning av ånggenerator med kombiånga, följ instruktionerna från tillverkaren. Dosering 100 ml/1 l vatten. Skölj väl.

Notera

Rekommenderas inte för marmor eller andra kalkhaltiga stenmaterial. Sura medel får inte användas tillsammans med klorhaltiga medel. Kan fräta metaller. Blötlägg inte olika metaller i samma lösning. Cementbaserade fogmassor hanteras varsamt. Den sura lösningen kan göra blanka stålytor matta om ytan lämnas osköljd under en lång tid.