Grill /

Kiilto Pro Grill
Starkt alkaliskt rengöringsmedel

För manuell rengöring av ugnar och grillar.

Specialfunktioner

  • Starkt alkalisk
  • Effektiv borttagning av ingrodd fett
  • Tjockare konsistens

Lösgör effektivt stekrester, fastbränd smuts och sot. Den tjockare konsistensen på medlet effektiviserar smutsborttagningen.
Lagom viskositet för applicering för hand eller genom sprutning. Hålls kvar på vertikala ytor. vilket gör att den hinner verka på smutsen.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring av stålytor på grillar och ugnar.

pH

Produkt pH: 14

Utseende och doft

Klar, oparfymerad vätska utan färgämnen

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 63240 6417964632408
6 x 1 l 63239 6417964632392
Lagring

Förvaras i temperaturer över 5 °C i originalförpackningen. Hållbarhetstid 5 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

I grundrengöring appliceras produkten outspädd på ytor som har svalnat (max. +40 °C). Använd gärna en spraypistol som hjälp. Låt rengöringsmedlet verka högst 15 minuter. Borsta rent och torka bort smutsen med en pappersduk. Skölj noga och torka. Spraypistolen ska sköljas med vatten efter användning.

Miljö och säkerhet

Tensiderna är snabbt biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. De övriga råämnena är miljövänliga. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av återvinningsbar, oblekt wellpapp.

Notera

Inte lämpligt för rengöring av aluminium-, lättmetall- och emaljytor, målade ytor eller andra ömtåliga ytor. Kom ihåg personlig skyddsutrustning, produkten är starkt alkalisk. Spraya aldrig produkten i luften, utan använd den i vätskeform direkt på ytan som ska rengöras!

För daglig rengöring och emaljerade ytor, t.ex. ugnar i hushåll, rekommenderar vi Kiilto Forte.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (<5 %) Minskar ytspänningen, löser upp och lösgör smuts.
Natriumhydroxid (5-15%) Emulgerar fett, lösgör smuts samt bryter ned stärkelse och protein. Håller pH-värdet på en gynnsam nivå för rengöringen.