Kiilto Pro Grip
Häftfixeringslim

Rollbart permanent häftlimfixeringslim för alla typer av avtagbara golvbeläggningar. Snabbt klibb, bildar en permanent klibbfilm. Beläggningen kan tas bort senare och häftfixeringslimmet kan vid behov enkelt tvättas bort. 2-etylhexanolfri

Specialfunktioner

  • rollningsbar
  • färdigblandad
  • snabbt klibb
  • bildar en permanent klibbfilm
  • mycket dryg 6–12 m²/l

Dokument

Användningsområde

Häftfixeringslim för alla typer av borttagningsbara textil- och vinylgolv samt plattor i torra utrymmen inomhus.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Grip Tarraliima 5 l 6411513793053
Kiilto Pro Grip Tarraliima 10 l 6411513793107
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bearbetningstid

Fortsatt klibb efter att limfilmen bildats.

Densitet/Specifik vikt

1.0 kg/l

Fuktighet i underlaget

betong: max. 3,5 vikt-% eller under 85 % RF

Förpackningsstorlekar

5 l, 10 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Typ/bindemedel

Akrylat sampolymer

Åtgång

Korthårig roller 6 – 10 m²/l
Slät stålspackel: 8-12 m²/l

Bruksanvisning

Lämpligt underlag är jämn, torr och dammfri golvavjämningsmassa, byggskiva eller ett befintligt golv. Vi rekommenderar avjämning av underlaget med lämplig Kiilto, lågalkalisk golvavjämningsmassa, vilket minskar risken för skador i beläggningen eller på limmet på grund av hög alkalisk fukt. Säkerställ före montering att det befintliga golvet är ordentligt fast i underlaget, att vaxrester är borttagna från ytan och att underlaget är lämpligt för limning.

Applicera Kiilto Pro Grip på ytan med en korthårig roller. Man kan även använda en stålspackel. Klibbfilmens vidhäftningsförmåga beror på hur sugande underlaget är och på mängden lim som används. Låt limmet torka till en klibbig film och lägg sedan beläggningen enligt tillverkarens instruktioner. Beroende på arbetsförhållandena så kan bildandet av en klibbfilm ta 20-45 min. Golvbeläggningen installeras normalt men limmet måste vara klibbigt före beläggning. Följ golvtillverkarens anvisningar om rätt limmängd.

Kiilto Pro Grip kan tvättas bort genom att applicera ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex. utspädd Kiilto Målartvätt (1 del Målartvätt och 5 delar vatten) , på limmet. Låt verka, avlägsna det uppmjukade limmet för hand eller med maskin och skölj ytan med rent vatten. Sugande underlag såsom golvavjämningsmassa eller byggskivor kan skadas vid rengöring. Vid avtvättning av Kiilto Pro Grip från en gammalbefintlig beläggning, säkerställ att underlaget klarar en alkalisk rengöring.

Sugande underlag kan primas med förtunnad Kiilto Start Primer (1 del Start Primer och 4 delar vatten).

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Mer information om Kiilto Epoxy Cleaner finns på www.kiilto.com. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning