Kiilto Pro Kalk
Avkalkningsmedel

För borttagning av avlagringar på ytor som tål starka syror.
Lämplig för borttagning av kalk- och rostavlagringar från storköksmaskiner.

Specialfunktioner

  • Mycket effektiv kalkborttagare
  • Låglöddrande
  • Starkt sur

Låglöddrande, starkt surt rengöringsmedel. Även för borttagning av andra avlagringar, t.ex. rostfläckar.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För avkalkning av diskmaskinen och ångenheten i kombiugnar samt andra ytor i professionella kök som tål sura rengöringsmedel. Lämpligt även för borttagning av fogmasserester vid slutstädning av byggnader. Rekommenderas inte för marmor eller kalksten.

pH

Produkt pH: 1
Lösningens pH: 2

Utseende och doft

Klar vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 63076 6417964630763
6 x 1 l 63075 6417964630756
Bruksanvisning

Utspädning vid borttagning av svår ingrodd smuts på sanitetsporslin och kakel: 50 ml/1 l vatten.

Dosering vid borttagning av fogmasserester: 100 ml/1 l vatten.
Låt verka högst 10 minuter, borsta och skölj med rikliga mängder vatten. Neutralisera med ett alkaliskt rengöringsmedel.

Vid avkalkning av diskmaskin:
Behandla avlagringar genom att applicera produkten på avlagringen. Låt verka i cirka 5 minuter och skura med borste eller skursvamp. Upprepa vid behov. Skölj mycket väl.

För borttagning av avlagringar i hela behållare:
Häll i 5 l per 100l-tank och fyll sedan tanken med vatten. Använd maskinen 5 – 10 min. Töm sedan behållarna och borsta ytorna vid behov. Skölj mycket noga.

Avkalkning av ångenheten i kombiugnar görs enligt apparattillverkarens anvisningar. Dosering 100 ml/1 l vatten. Skölj mycket väl.

Notera

Rekommenderas inte för marmor eller andra kalkhaltiga stenmaterial. Sura medel får inte användas tillsammans med klorhaltiga medel. Kan fräta metaller. Blötlägg inte olika metaller i samma lösning. Cementbaserade fogmassor hanteras varsamt. Den sura lösningen kan göra blanka stålytor matta om ytan lämnas osköljd under en lång tid.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts samt hjälper till att sprida verksamma ämnen till smutsen och avlagringarna.
Organiska komplexbildare (5 - 15 %) Löser upp härdad smuts, avlagringar och oxider
Metansulfonsyra (15 – 30 %) Löser upp härdad smuts och avlagringar