Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape

Självklistrande tätskiktssremsa i Kiilto Kerasafe tätskiktssystem

Dokument

Användningsområde

Självklistrande tätskiktsremsa för smidig tätning av skarvar och ytterhörn i Kiilto KeraSafe tätskiktssystem. Snabb och
lätt att installera.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape 10 cm x 20 m 6411510852203
Appliceringstemperatur

+15–25 °C

Densitet/Specifik vikt

cirka. 170 g/m2

Förpackningsstorlekar

10 cm x 20 m

Förvaring

Oöppnad på torr plats, skyddad från ljus, lägsta lagringstemperatur +1 °C, 2 år.

Skikttjocklek

cirka. 0,38 mm

Typ/bindemedel

PE-folie
PP fleece

Bruksanvisning

Montera alltid självklistrande tätskiktssremsa innan Kerasafe tätskiktsfolie monteras på ett rent och jämnt underlag lämpligt för våtrum. Tryck fast tätskiktssremsan hårt mot underlaget. Säkerställ 100% vidhäftning. Självklistrande tätskiktssremsa ska alltid övertäckas, sprid Kiilto tätskiktslim som ingår i systemet och montera KeraSafe tätskiktsfolie över tätskiktsremsan direkt i vått lim. Säkerställ 100% vidhäftning. Om självklistrande tätskiktssremsa behöver skarvas måste överlappning vara minst 50 mm och limmas med tätskiktslim och även överstrykas med tätskiktslim.

Ytterligare information

Informationen i detta datablad är baserad på vår egen forskning och praktiska kunskap. De tekniska värdena har fastställts i standardiserade förhållanden. Om de lokala förhållandena skiljer sig från dessa kommer de och arbetssätten att påverka värdena och produktens funktionalitet. Sättet arbetet utförs på har också en betydande inverkan på slutresultatet. Kiilto bär ansvaret för att produktkvaliteten uppfyller våra kvalitetssystem. De lokala förhållandena och arbetssätten ligger dock utanför vår kontroll, och därför kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet. För att säkerställa korrekt produktanvändning bör arbetsinstruktionerna och procedurguiden (om tillämpligt) konsulteras.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt med produkten när du applicerar den. Läs produktsäkerhetsdatabladet. Se vår hemsida för information om kassering av produkter och förpackningar.