Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach

2-komponents, cementbaserat tätningslim för att montera Kiilto Pro Kerasafe tätskiktsfolie. Produkten är lämplig som tätningslim för överlappning och tätskikstillbehör. Ingående produkt i ETA godkända Kiilto Pro Kerasafe tätskiktsfoliesystem.

Specialfunktioner

  • Goda appliceringsegenskaper
  • Ekonomisk
  • För montering av tätskiktsfolie, överlapp och tätskiktstillbehör
  • Plattsättningsbart: väggar efter cirka. 4 timmar, golv efter cirka. 6 timmar

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach är ett 2-komponents, cementbaserat lim för montering av Kiilto Pro Kerasafe tätskiktsfolie. Används även för tätning av överlappning och montering av tätskiktstillbehör. Appliceras med roller eller pensel.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach 6,3 + 4,2 kg 6411513788158
Appliceringsmängd för lim

Cirka. 700 g/m2 beroende på underlag

Appliceringstemperatur

+10–25 °C

Bearbetningstid

Cirka 2 timmar

Beläggningsbar

Plattsättning på väggar efter 4 timmar och på golv 6 timmar efter montering av KeraSafe tätskiktsfolie

Blandningsförhållande

60 % (vätskekomponent) 40 % (pulverkomponent)

Densitet/Specifik vikt

Cirka 1.3 kg/l

Fuktighet i underlaget

<90 % RF

Förpackningsstorlekar

10,5 kg (6,3 kg vätskekomponent + 4,2 kg pulverkomponent)

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, i 1 år.

Typ/bindemedel

Styrenakrylat (vätskekomponent) och cement (pulverkomponent)

Värmebeständighet, torr

-20°C - +70 °C

blandningens färg

Brunaktig

frostbeständighet

Vätskekomponent fryser

Öppentid

10–15 min på primad yta
på en oprimad yta <10 min

Bruksanvisning

Blandning: Häll vätskan i blandningskärlet. Skrapa bort eventuell vätska på botten av locket på behållaren och tillsätt den i blandningskärlet. Strö pulvret i vätskan medan du blandar med maskin. Blanda i cirka 3 minuter tills en jämn massa har bildats. Blandningsförhållandet för massan i vikt är 60:40 (vätska till pulver). Blandningens brukstid är ca. 2 timmar - blanda den mängd som kan användas inom brukstiden. Späd inte en blandning som har börjat härda.

Väggar: Vid behov slipa och/eller spackla ojämna underlag med Kiilto cementbaserat väggspackel som är lämpligt under tätskikt och kakel. Prima vid behov sugande väggunderlag med Kiilto Pro Keraprimer utspädd 1:1. OBS: Primning förlänger limmets öppettid. Låt primern torka i cirka 1 timme innan du installerar Kerasafe Pro tätskiktsfolie. Applicera limmet i vinklar, hörn och på väggytan. Montera Kiilto Pro Kerasafe tätskiktsfolie direkt i vått lim och se till att den täcker 5 cm ut på nästa vägg i hörnet och 5 cm ut på golvet. Tryck fast Kiilto Pro Kerasafe tätskitsfolie hårt på underlaget och gnid på plats med en styv plastspackel så att all luft pressas ut, säkerställ att Kiilto Pro tätskiktsfolie har 100% vidhäftning mot underlaget. Kiilto Pro Kerasafe tätskiktsfoliens överlappning limmas med Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach.

Golv: Vid behov slipa och/eller avjämna ojämna underlag med Kiilto cementbaserad avjämningsmassa. Prima vid behov sugande golvunderlag med Kiilto Pro Keraprimer utspädd 1:1. Låt primern torka i cirka 1 timme innan du monterar Kiilto Pro Kerasafe tätskiktsfolie. Montera golvbrunnstillverkarens skärmall i golvbrunnen, montera sedan den självhäftande Kiilto Pro Kerabrunnsmanschett centrerat över golvbrunnen. Applicera lim på golv, överlapp och Kiilto Pro Kerabrunnsmanschett. Rulla ut Kiilto Pro Kerasafe tätskiktsfolie direkt i vått lim och tryck fast tätskiktsfolien hårt på underlaget och gnid på plats med en styv plastspackel så att all luft pressas ut, säkerställ att Kiilto Pro tätskiktsfolie har 100% vidhäftning mot underlaget Applicera lim runt rörgenomföringar och presssa fast lämplig Kerasafe kragmanschetter. Applicera Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach i hörnen och pressa fast Kerasafe inner- ytterhörn. Avslutningsvis ska golvbrunnstillverkarens specialverktyg användas för håltagning i Kerabrunnsmanschett och Kiilto Pro tätskiktsfolie, montera sedan golvbrunnens klämring.

Ytterligare information

Informationen i detta datablad är baserad på vår egen forskning och praktiska kunskap. De tekniska värdena har fastställts i standardiserade förhållanden. Om de lokala förhållandena skiljer sig från dessa kommer de och arbetssätten att påverka värdena och produktens funktionalitet. Sättet arbetet utförs på har också en betydande inverkan på slutresultatet. Kiilto bär ansvaret för att produktkvaliteten uppfyller våra kvalitetssystem. De lokala förhållandena och arbetssätten ligger dock utanför vår kontroll, och därför kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet. För att säkerställa korrekt produktanvändning bör arbetsinstruktionerna och procedurguiden (om tillämpligt) konsulteras.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt med produkten när du applicerar den. Läs produktsäkerhetsdatabladet. Se vår hemsida för information om kassering av produkter och förpackningar.