4026 0036

Kiilto Pro Kosti
Våtrumsrengöringsmedel

Kiilto Kosti är ett Svanenmärkt all- och grundrengöringsmedel för våtrum. Svanenmärkningen anger att de ämnen som finns i produkten orsakar minsta möjliga miljöbelastning. Också produktens hälsoeffekter iakttas noga. Utöver detta ska produkten hålla hög kvalitet, alltså ha en lika bra eller bättre funktion är andra, motsvarande produkter på marknaden. Svanenmärket är en föregångare med striktare krav än t.ex. i lagstiftningen. Svanenmärket är ett tydligt, opartiskt bevis för produktens miljövänlighet.

Specialfunktioner

  • Alkalisk
  • Parfymerad
  • Lämplig för maskinella metoder och skumutrustning
  • Tar effektivt bort organisk och syntetisk fett- och oljesmuts
  • Svanenmärkt

Kiilto Kosti tar effektivt bort organisk och fettmuts. Produkten är alkalisk och parfymerad. Kan användas i maskinella metoder samt med VarioMatic-skumpistol eller Kiiltojet-spruttvätt. Produkten är Svanenmärkt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kan även användas för underhållsstädning och grundstädning av våtrum såsom bastur, badrum och toaletter. Speciellt för spaanläggningar och simhallar.

pH

Produkt pH: 13
Lösningens pH: 10.5

Utseende och doft

Färglös, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7431.005 6417964743159
6 x 1 l T7431.001 6417964743111
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Rengöra våtrum
Tillred brukslösningen i varmt vatten enligt instruktionerna. Applicera lösningen på ytorna och låt verka. Skrubba eller borsta ytan ren. Skölj och torka ytan.

Torkningsmetod
Tillred brukslösningen enligt instruktionerna och fukta dukarna eller mopparna. Torka ytorna rena.
Underhållsrengöring 4-7 ml / 1 l vatten
Grundrengöring 20-50 ml / 1 l vatten
Skumrengöringsmetod 20 ml / 1 l vatten

Använd en doseringsanordning, pump eller mått för dosering

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten och läkare ska kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5-15 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Parfym Gör arbetet behagligt
4026 0036