Kiilto Pro Lemon Rinse-Aid
Torkmedel

Koncentrerat torkmedel för automatisk dosering, som påskyndar torkningen av disken för ett bättre resultat.

Specialfunktioner

  • Svanenmärkt
  • För mjukt och medelhårt vatten
  • Påskyndar torkningen
  • Lågskummande
  • Motverkar vattenfläckar

Koncentrerat torkmedel för automatisk dosering. Lämplig för både en- och flertankmaskiner. Ger disken en fin glans och kort torktid. Består av en unik kombination av ytaktiva ämnen som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Torkmedel för maskindisk i alla vatten förhållanden. För entanks- och flertanksmaskiner.

pH

Produkt pH: 6
Lösningens pH: 7

Densitet

1

Utseende och doft

Klar, blå vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 10 l 171510 7331964715109 Dunk
Lagring

Förvaring i originalförpackning vid temperatur över + 5 °C.

Packaging materials

Tomma, sköljda behållare kan användas som material eller energi. Transportförpackningarna är återvinningsbar brun wellpapp.

Bruksanvisning

Dosering genom en torkmedelsdispenser ca. 0,2-1 g/1l

Temperatur bör vara 80-85°C. Teknisk underhållsservice finns tillgänglig enligt separat avtal.

Diska fulla maskiner när det är möjligt. Undvik att använda doser som är större eller mindre än rekommenderad mängd.

Diska i lägsta möjliga hygieniska temperatur.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5-15%) Sänkt vattenytspänning som förhindrar bildandet av droppmärken.