Kiilto Pro Levelling Sealant
Latexfog

Specialfunktioner

Kiilto Pro Levelling Sealant är en 1-komponent universal fogmassa baserad på akrylemulsion. Produkten är nästan luktfri och är inte korrosiv mot metaller. Efter appliceringen bildas en mjuk elastisk fog genom avdunstning av vatten. Den är lätt formbar. Produkten är vattenburen och kan appliceras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning. 

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Levelling Sealant är speciellt framtagen tillsammans med professionella avjämningsentreprenörer och är i huvudsak avsedd att användas till tätning av springor i golv- och väggvinkel, och övriga sprickor och håligheter i underlaget i professionella avjämningsentreprenader inomhus med Kiilto avjämningsmassa.

Observera att Kiilto Pro Levelling Sealant ej är lämpligt för användning på s.k. feta plaster typ PE, PP samt teflon och bitumen.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Levelling Sealant 310 ml 6411512467290
Kiilto Pro Levelling sealant 600 ml 6411512467603
Appliceringstemperatur

+10°C - +20°C

Färger

Vit

Förpackningsstorlekar

Patron 310 ml. (12 st / kartong)
Korv 600 ml. (12 st / kartong)

Förvaring

Lagringstid, frostfritt i obruten förpackning: 18 månader vid +5°C +25°C. Bäst före-datum är angivet på förpackningen.

Klassificeringar och certifikat

CE, M1

Luftfuktighet

<80% RF. Hög luftfuktighet fördröjer härdningsprocessen.

Maximal fogrörelse

±10 %

Typ/bindemedel

Akryldispersion

Värmebeständighet, torr

-20°C - +70°C

genomhärdning

Beroende på temperatur och tjocklek: 1-3 dygn

Temperatur underlag:+10°C - +20°C
Temperatur luft:+10°C - +20°C

skinnbildningstid

+23°C/55 % RF 20-30 min

Bruksanvisning

Underlag:
Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för Kiilto Pro Levelling Sealant, det ska vara fast, rent, torrt, fritt oljor, fetter eller andra ämnen som på något sätt kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet.

Förberedelser:
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 18. Underlagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före appliceringen påbörjas. Lämplig arbetstemperatur för såväl underlag som material är +10°C - +20°C, dock max +25°C.

Applicering:
Lämplig arbetstemperatur för såväl underlag som material är +10°C - +20°C, dock max +25°C.
Kiilto Pro Levelling Sealant appliceras med för ändamålet lämplig fogpistol. Vid behov kan massan formas/justeras med en fuktad fogpinne, svamp eller annat lämpligt verktyg.

Åtgång:
Nedanstående tabell anger ungefärlig åtgång vid specifika fogdimensioner och ska endast ses som vägledande vid åtgångsberäkning.

Rengöring:
Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den torkade/härdade produkten kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning/härdning:
Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +10°C - +20°C, i underlag och luft samt 40–70 % RF i omgivande luft.


Löpmeter 310/600 ml
Fogdimension (B x D) 
12,9/25,8
4 x 6 mm
8,6/17,2
6 x 6 mm        
6,4/12,8

8 x 6 mm

3,2/6,4
12 x 8 mm
1,9/3,8

16 x 10 mm

1,3/2,6
20 x 12 mm

 

Ytterligare information

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör samt Kiilto AB. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

Miljö och säkerhet

Använd alltid erforderlig skyddsutrustning vid användandet av produkten. Läs och följ alltid eventuell varningsinformation på förpackningen innan arbete påbörjas.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning