Kiilto Pro MD Block Alu
Maskindiskmedel

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatiskt dosering i storköksdiskmaskiner.

Specialfunktioner

  • Lösa effektivt alla beläggningar av fett smuts och kalk. Produkten är fri från fosfat och NTA.

Lösa effektivt alla beläggningar av fett smuts och kalk. Produkten är fri från fosfat och NTA.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Anpassat speciellt för gods av aluminium och andra lättmetaller men även för diskgods av glas, porslin, rostfritt och plast.

pH

Produkt pH: 14

Densitet

1.5

Utseende och doft

Fast, vit

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
4 x 5 kg 104045 7331964040454 Solid
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast. Om det finns rester kvar i förpacknings så ska förpackningen sorteras som farligt avfall.

Bruksanvisning

Automatisk dosing. Dosering: 1,2 g/l vatten. Konduktivitet 2,5 mS/1g

Miljö och säkerhet

Produkten är biologiskt nedbrytar. Samtliga råvaror är miljövänliga.

Notera

Använd skyddsutrustning, skyddshandskar och skyddsglasögon. Läs anvisningar i säkerhetsdatabladet.