Kiilto Pro MD Block S
Maskindiskmedel

Högkoncentrerat kompakt maskindiskmedel för storköksdiskmaskiner. Utformat för att effektivt lösa alla beläggningar av kalk, fett, stärkelse och protein.

Specialfunktioner

  • Löser effektivt alla beläggningar av kalk, fett, stärkelse och protein. Produkter är fri från fosfat och NTA.

Löser effektivt alla beläggningar av kalk, fett, stärkelse och protein. Produkter är fri från fosfat och NTA.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Anpassat för diskgods av glas, porslin, rostfritt och plas.  Ej för aluminium och koppargods.

pH

Produkt pH: 14

Densitet

1.5

Utseende och doft

Fast, vit

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
4 x 5 kg 104020 7331964040409 Solid
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast. Om det finns rester kvar i förpacknings så ska förpackningen sorteras som farligt avfall.

Bruksanvisning

Automatdosering: 0,1g/l. Konduktivitet 3,5 mS/1g.

Miljö och säkerhet

Produkten är biologiskt nedbrytar. Samtliga råvaror är miljövänliga.

Notera

Använd skyddsutrustning, skyddshandskar och skyddsglasögon. Läs anvisningar i säkerhetsdatabladet.