Kiilto Pro MD Clean Green
Maskindiskmedel

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering.

Specialfunktioner

Framtaget för att effektivt lösa alla förekommande beläggningar av fett, smuts och kalk.

Länkar

Dokument

Användningsområde

 Anpassat för diskgods av glas, porslin, rostfritt och plast.

Utseende och doft

Fast, vit

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 10 l 102010 7331964020104 Dunk
3 x 5 l 102003 7331964700129
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast. Om det finns rester kvar i förpacknings så ska förpackningen sorteras som farligt avfall.

Bruksanvisning

Automatisk dosing. Dosering: 1-3g/l vatten. Konduktivitet 3,0 mS/1g

Miljö och säkerhet

Produkten är lätt biologiskt nedbrytar enligt OECD 301 A. Samtliga råvaror är miljövänliga.

Notera

Använd skyddsutrustning, skyddshandskar och skyddsglasögon. Läs anvisningar i Skäkerhetsdatabladet.