4080 0002

Kiilto Pro MD Clean Green
Maskindiskmedel

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering.

Specialfunktioner

  • Svanenmärkt
  • Innehåller inga klorföreningar
  • Dryg och ekonomisk
  • Startk alkalisk
  • Emulgerar effektivt fett

Framtaget för att effektivt lösa alla förekommande beläggningar av fett, smuts och kalk.

Länkar

Dokument

Användningsområde

 Anpassat för diskgods av glas, porslin, rostfritt och plast.

Utseende och doft

Fast, vit

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 10 l 102010 7331964020104 Dunk
3 x 5 l 102003 7331964700129
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast. Om det finns rester kvar i förpacknings så ska förpackningen sorteras som farligt avfall.

Bruksanvisning

Maskindiskmedel. Mata endast in fullastade korgar i maskinen. Använd lägsta möjliga temperatur som säkerställer hygienisk tvätt. Doseras med en automatisk pump, från 0,3 g/l i mjukt vatten.

Notera

Använd skyddsutrustning, skyddshandskar och skyddsglasögon. Läs anvisningar i Skäkerhetsdatabladet.

4080 0002