Kiilto Pro Neutradish
Diskmedel

Diskmedel för handdisk och rengöring av ytor. Lätt parfymerad.

Specialfunktioner

  • Mångsidigt och effektivt
  • Löddrar rikligt
  • Lättsköljt
  • Ekonomiskt

Mångsidigt och mycket effektivt diskmedel. Löddrar rikligt. Den neutrala produkten skadar inte ömtåliga ytor.
Lämpligt för fukt- och våttorkning av ytor. Kräver varken sköljning eller torkning vid rengöring av ytor om inte ytorna kommer i kontakt med livsmedel.
Tack vare den låga doseringen mycket ekonomisk att använda.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Lämpligt för handdisk och rengöring av alla vattentåliga ytor. Kan även användas för tvätt av fönster och andra glasytor.

pH

Produkt pH: 7
Lösningens pH: 7

Utseende och doft

Blå, lätt parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 63107 6417964631074
6 x 1 l 63101 6417964631012
Lagring

Förvaras i temperaturer över 5 °C. Hållbarhetstid 5 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Se bruksanvisning tabell.


Bruk- och doseringsanvisning     
 Diskning, rengöring av golv och andra ytor 0,3 – 0,7 ml / 1 l vatten
 Diskning av diskgods som är smutsigare än normalt    1 – 5 ml / 1 l vatten
 Fönsterputsning, fukttorkning av ytor  0,5 ml / 1 l vatten

 

Miljö och säkerhet

Tensiderna är biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. De övriga råämnena är miljövänliga. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av återvinningsbar, brun wellpapp.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar ytspänningen och lösgör fettsmuts.
Anjoniska ytaktiva medel (15 – 30 %) Minskar ytspänningen och effektiviserar lösgöringen av bl.a. partikelsmuts.
Annat innehåll

Parfym, färgämne och konserveringsmedel