4080 0002

Kiilto Pro Neutral Rinse-aid
Torkmedel

Koncentrerat torkmedel för automatisk dosering, som påskyndar torkningen av disken för ett bättre resultat.

Specialfunktioner

  • Svanenmärkt
  • För mjukt och medelhårt vatten
  • Påskyndar torkningen
  • Lågskummande
  • Motverkar vattenfläckar

Koncentrerat torkmedel för automatisk dosering. Lämplig för både en- och flertankmaskiner, mjukt och medelhårt vatten.. Ger disken en fin glans och kort torktid. Består av en tensidkombination som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Torkmedel för maskindisk i mjukt till medelhårt vatten. För entanks- och flertanksmaskiner.

pH

Produkt pH: 6

Utseende och doft

Klar, blå, doftlös vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 10 l 171511 7331964715116
3 x 5 l 171553 7331964700259
Lagring

Förvaring i originalförpackning vid temperatur över + 5 °C.

Packaging materials

Tomma, sköljda behållare kan användas som material eller energi. Transportförpackningarna är återvinningsbar brun wellpapp.

Bruksanvisning

Dosering genom en torkmedelsdispenser cirka 0,2 ml / 1 liter.

Temperatur bör vara 80-85°C. Teknisk underhållsservice finns tillgänglig enligt separat avtal.

Diska fulla maskiner när det är möjligt. Undvik att använda doser som är större eller mindre än rekommenderad mängd.

Diska i lägsta möjliga hygieniska temperatur.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5-15%) Sänkt vattenytspänning som förhindra bildandet av droppmärken.
Fosfonater (<5%) Gör vattnet mjukare
4080 0002