Kiilto Pro No Foam
Maskindiskmedel

Koncentrerat silikonfri skumdämpare för dosering i entanks och tunneldiskmaskiner.

Specialfunktioner

  • Ökar diskkraften och motverkar driftstörningar i
  • diskprocessen vid svåra skumförhållanden. Ger diskgodset fin glans och lyster samtidigt en snabb avrinning. Består av en unik tensidkombination som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning.

Ökar diskkraften och motverkar driftstörningar i
diskprocessen vid svåra skumförhållanden. Ger diskgodset fin glans och lyster samtidigt en snabb avrinning. Består av en unik tensidkombination som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Passar både till mjukt och hårt vatten samt entanks och flertanksmaskiner.

pH

Produkt pH: 4
Lösningens pH: 5

Densitet

1

Utseende och doft

Flytande

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 10 l 171518 7331964715185 Dunk
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast.

Bruksanvisning

Automatisk dosing. Dosering: 0,5g/l vatten.

Notera

Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. Läs anvisningar i Skäkerhetsdatabladet.