Kiilto Pro No Foam
Torkmedel

Koncentrerat silikonfritt skumdämpande torkmedel för dosering i entanks och tunneldiskmaskiner.

Specialfunktioner

  • Ökar diskkraften och motverkar driftstörningar i
  • diskprocessen vid svåra skumförhållanden. Ger diskgodset fin glans och lyster samtidigt en snabb avrinning. Består av en unik tensidkombination som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning.

Ökar diskkraften och motverkar driftstörningar i
diskprocessen vid svåra skumförhållanden. Ger diskgodset fin glans och lyster samtidigt en snabb avrinning. Består av en unik tensidkombination som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Passar både till mjukt och hårt vatten samt entanks och flertanksmaskiner.

pH

Produkt pH: 4
Lösningens pH: 5

Densitet

1

Utseende och doft

Flytande

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 10 l 171518 6417964715187 Dunk
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast.

Bruksanvisning

Automatisk dosing. Dosering: 0,5g/l vatten.

Notera

Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. Läs anvisningar i Skäkerhetsdatabladet.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5-15%) Minskar vattnets ytspänning och förebygger vattenränder