Materialcertifiering för livsmedelskontakt
 Svanen märkning
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 38%*

Kiilto Pro Pack Eco 2969
EVAC-lim

Kiilto Pro Pack ECO 2969 är ett EVA baserat dispersionslim för tillverkning av livsmedelspåsar.

Specialfunktioner

  • Tillverkad av förnybara råmaterial*
  • Lämplig för användning i livsmedelsförpackningar
  • Bra vidhäftning till ett flertal plaster

Dokument

Användningsområde

* Kiilto Pro Pack Eco 2969 är tillverkad av förnybara råmaterial. Förnybara råmaterial baseras på massbalansberäkning.

Kiilto Pro Pack Eco 2969 är ett EVAC-dispersionslim med hög viskositet lämplig för produktion av livsmedelsförpackningar. Limmet har en bra vidhäftning till aluminiumfolie. Limmet används t.ex. för tillverkning av grillpåsar.

Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. samt (EU) 10/2011 förordning om plastmaterial. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiilto Pro Pack Eco 2969 100 kg T4510.100
[green_content]

38%*

Typ/bindemedel

EVAC

Densitet/Specifik vikt

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositet

24 000 mPas (Brookfield RVT , 6/20, 20°C)

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid +20 °C under 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Rengör maskindelar och instrument med vatten innan limmet har torkat. Intorkat lim kan tas bort med xylen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt
 Svanen märkning
Nyckelflagga
GREEN CONTENT 38%*