4026 0036

Kiilto Pro Rosita
Sanitetsrengöringsmedel

Kiilto Rosita är ett Svanenmärkt rengöringsmedel för våtrum. Svanenmärkningen anger att de ämnen som finns i produkten orsakar minsta möjliga miljöbelastning. Också produktens hälsoeffekter iakttas noga. Utöver detta ska produkten hålla hög kvalitet, alltså ha en lika bra eller bättre funktion än andra, motsvarande produkter på marknaden. Svanenmärket är en föregångare med striktare krav än t.ex. i lagstiftningen. Svanenmärket är ett tydligt, opartiskt bevis för produktens miljövänlighet.

Specialfunktioner

  • Svagt surt
  • Angenäm doft
  • Regelbunden användning minskar bildningen av avlagringar
  • Håller ytorna glansiga utan vattenränder
  • Tar effektivt bort fettsmuts
  • Oklassificerad
  • Svanenmärkt

Regelbunden användning av svagt sura Kiilto Rosita minskar bildningen av avlagringar. Tack vare tensidsammansättningen även effektiv borttagning av fettsmuts. Ger ytorna en vacker glans utan vattenränder. Angenäm doft. Produkten är Svanenmärkt. Oklassificerad.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För underhållsstädning av våtrum, även med maskinella metoder. För borttagning av byggdamm.

pH

Produkt pH: 4.5
Lösningens pH: 5.5

Utseende och doft

Färgad, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7084.005 6417964708455
6 x 1 l T7084.001 6417964708417
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Dosering vid underhållsstädning 1–5 ml/1 l vatten. Rengör ytorna och skölj vid behov.
Borttagning av byggdamm 5 ml/1 l vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas.

Ingrediens Effekt
Anjoniska och nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Polykarboxylat (< 5 %) Minskar bildningen av avlagringar.
Parfym Gör arbetet behagligt.
Natriumbensoat Konserveringsmedel
4026 0036