Kiilto Pro Sanitary Silicone
Våtrumssilikon

Luktfritt, neutralt silikon med fungicid för rörelsefogar och tätning. Silikonet har matchande kulörer som Kiilto Pro Tile Grout. Även för utomhusbruk. Inte lämpligt för inglasning.

Specialfunktioner

  • Termiskt motstånd +120 °C
  • Innehåller antifungicid
  • Lågdoftande
  • Kan inte övermålas
  • För inomhus- och utomhusbruk

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Sanitetssilikon är en enkomponent neutral silikon. Uppfyller kraven enligt EN 15651-3:2012. Inte för akvarier eller natursten, t.ex marmor. Montering av spegel eller toalettstol rekommenderar vi Kiilto Masa. Vid installation av små plattor och högre värmemotstånd krävs (+150 °C), kan grå silikon användas.

Förpackningsstorlek Färg EAN kod
310 ml 00 transparent 6411513510315
310 ml 10 vit/traffic white 6411513511312
310 ml 11 bomullsvit/linen 6411513550311
310 ml 28 sandbrun/sand 6411513717318
310 ml 29 ljusbeige/light beige 6411513526316
310 ml 30 beige 6411513551318
310 ml 31 ljusbrun/toffee 6411513512319
310 ml 33 kakaobrun/cocoa 6411513527313
310 ml 36 terracotta 6411513571316
310 ml 38 gråbrun/ground brown 6411513528310
310 ml 39 marmorvit/marble white 6411513513316
310 ml 40 grå/concrete 6411513547311
310 ml 41 mediumgrå/stone 6411513569313
310 ml 42 blågrå/steel 6411513570319
310 ml 43 ljusgrå/pearl 6411513530313
310 ml 44 mörkgrå/iron 6411513652312
310 ml 46 silvergrå/silver 6411513572313
310 ml 48 kolgrå/antracite 6411513718315
310 ml 50 svart/graphite black 6411513549315
310 ml 90 isblå/arctic 6411513553312
310 ml 94 blå/smoke 6411513654316
Arbetsförhållanden

Optimal temperatur +18–20 °C, kritiskt temperaturspann +5–40 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,0 kg/ dm3

Färger

finns i många färger

Förvaring

Förvaras torrt och svalt, under 25 °C, i en väl tillsluten originalförpackning. Bäst före datum: se förpackning.

Hårdhet

Shore A 20

Torktid

ca. 2 mm per 24 tim och ca. 10 mm per vecka

Typ/bindemedel

Fukthärdande neutral silikon polymer

Värmebeständighet, torr

-40 - +120 °C, grå +150 °C

skinnbildningstid

5-20 min 20 °C, 50 % RF)

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Bruksanvisning

Ytan som ska fogas ska vara fri från damm och fett.
Bottningslist kan användas som bottenfyllning.

Skruva av korken på munstycket. Skär av konen på patrontoppen. Skruva fast munstycket och skär av den till önskad storlek. Applicera tätningsmassan i fogen och släta omedelbart till med en fogpinne. Efter användning låt munstycke vara kvar på plats och stäng patronen med korken ordentligt. För enklare rengöring, använd maskeringstejp på båda sidor av fogen. Avlägsna maskeringstejpen direkt efter fogningen.

Vid förnyelse av silikonfogar ska den gamla silikonen skäras bort.

Ytterligare information

Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperaturen samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt.

VVissa färger, rengöringsmedel samt lösningsmedel innehåller kemikalier som kan missfärga silikonen i direkt kontakt med silikon eller förångad i luften. Liknande föreningar kan också frigöras från
vissa träslag (inklusive värmebehandlad radiata Pine) och acetoxy silikoner (så kallade ättiksilikoner).
Vissa plaster och gummi innehåller mjukgörare som kan reagera med silikonen. Vid osäkerhet rekommenderar vi en provfogning före avjämning användning. När underlaget är kakelfärg använd ättiksyrabaserad Kiilto Pro Silicone E Sanitary Silicone.

Silikonfogarnas livslängd är begränsad. Den påverkas av rummets användning, rengöring samt ventilation. Kontrollera silikonfogens kvalité regelbundet och byt vid behov.

Kiilto Pro Sanitary Silicone har god vidhäftning mot olika material (ex. kakel, klinker, glas samt olika möbelmaterial). Provfogning rekommenderas för att säkra god vidhäftning. För transparenta plaster (PC, PMMA) rekommenderar vi transparent silikon.

Fogning i samma utrymme, se till att alla silikonpatroner
har samma batchnummer.

Färgerna på Kiilto Pro Sanitary Silicone har tonats i ett neutralt ljus för att matcha färgerna på Kiilto Pro Tile grout. Ljus i olika ljuskällor är olika. Belysningen som används i utrymmet påverkar hur färgen på silikonen upplevs.

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalité på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om destruktion av produkt och förpackning finns på www.kiilto.com

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning