4026 0036

Kiilto Pro Sanitop
Avkalkningsmedel för våtrum

Kiilto Pro Sanitop är ett avkalkningsmedel för våtrum. Det tar effektivt bort avlagringar. Den gelliknande konsistensen gör att produkten även kan stanna på vertikala ytor.

Kiilto Pro Sanitop hör till Kiilto Pro Natura-serien. Produkterna i serien är tillverkade av vegetabiliska förnybara och biologiskt nedbrytbara råvaror. Råvarorna som används i produkterna är ansvarsfullt producerade. Kiilto Natura är ett steg mot framtidens rengöringsmedel!

Specialfunktioner

  • Gelkonsistens
  • Lämplig för skummetoder
  • Svanenmärkt
  • Allergimärkt (Finska Allergi, Hud och Astmaförbundet)
  • Oparfymerad
  • Kiilto Pro Natura - gjord på biobaserade material

Avkalkning är en nödvändig del av rengöring av våtrum som toaletter, tvättrum, badrum, pooler och andra sanitära anläggningar. Kiilto Pro Sanitop är ett effektivt avkalkningsmedel. När den används regelbundet minskar den bildningen av avlagringar och gör ytorna ljusare.

Kiilto Pro Sanitop är lämplig för att förhindra och ta bort avlagringar från kaklade ytor, sanitetsporslin och rostfritt stål. Den kan appliceras med hjälp av skumanordningar, lågtryckstvättsystem såväl som manuella metoder.

Genom att välja en produkt ur Kiilto Pro Natura-sortimentet kan du lita på att hela försörjningskedjan från råvaror till tillverkning, användning av produkten och kassering av förpackningenär så miljömässigt ansvarsfull som möjligt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring av ytor som tål sura ämnen såsom kakel, sanitetsporslin och rostfritt stål samt för förebyggande och borttagning av avlagringar i våtrum. Avsett för professionellt användning.

pH

Produkt pH: 3
Lösningens pH: 4

Utseende och doft

Färglös, luktfri vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
2 x 1,5L 63355 6417964486551
3 x 5 l 41129 6417964411294
6 x 1 l 41128 6417964411287 Produkten ersätter produktkoden 410601 Kiilto Sanitop 1 l
Lagring

Förvaras i rumstemperatur. Hållbarheten är 5 år efter produktion om produkten förvaras korrekt.

Bruksanvisning

Daglig rengöring: Dosera 1-4 ml Kiilto Pro Sanitop per 1 l vatten. Fukta en rengöringsduk med lösningen och applicera den på ytorna genom att torka av. Låt den verka på handfat och toalettsitssytor i 10-15 minuter eller efter behov. Skrubba och skölj.

Skumtvättmetod: Dosera 20 ml Kiilto Pro Sanitop per 1 l vatten. Fukta området som ska rengöras med rent vatten först. Applicera lösningen på ytan med en lågtryckstvättmaskin eller en skummaskin och låt den verka i 5-10 minuter. Tvätta ytan noggrant och skölj med rent vatten efter tvätt.

Ta bort avlagringar: Använd Kiilto Pro Sanitop outspädd.

Miljö och säkerhet

Kiilto Pro Sanitop är en del av produktfamiljen Kiilto Pro Natura. Natura-produkter är gjorda av råvaror, som är växtbaserade och förnybara, biologiskt nedbrytbara och ansvarsfullt producerade. Kiilto Pro Natura är ett steg mot framtidens tvättmedel!

Kiilto Pro Sanitop är också Svanenmärkt. Det är en tydlig, opartisk indikation på produktens miljövänlighet och minimala klimatpåverkan under hela dess livscykel. Märkningen betyder att de ämnen som ingår i produkten har så liten påverkan på miljön som möjligt.

Allergimärkningen, beviljad för Kiilto Pro Sanitop av det finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, indikerar att produkten vanligtvis inte orsakar hudirritation eller sensibilisering, och inte heller utlöser doftkänslighetssymtom, allergier eller astma-reaktioner.

Ingredienserna är miljövänliga och bryts lätt ned vid rening av avloppsvatten. Vi rekommenderar att tomma sköljda behållare återvinns och återanvänds som material. De kan också återanvändas för energi. Transportförpackningarna är återvinningsbara.

Säkerhet: Undvik onödig kontakt med huden. Skyddshandskar rekommenderas vid kontinuerlig användning. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare vid behov.

Blanda inte Kiilto Pro Sanitop med ämnen som innehåller klor.

Säkerhetsdatablad finns på www.kiilto.se.

Notera

Använd inte tillsammans med klorhaltiga medel.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Natriumbensoat Konserveringsmedel
4026 0036