Kiilto Pro Silicone Remover
Silikonborttagningsmedel

Ett silikonborttagningsmedel som kan sprayas och är klart att användas direkt. Mjukar upp det härdade silikonet och tätningsmedlet, vilket gör det lättare att ta bort tätningsfogen.

Specialfunktioner

  • en mycket effektiv spray
  • lämplig för borttagning av alla typer av silikon
  • lämpar sig även för borttagning av MS- och SMP-baserade lim och tätningsmedel

Dokument

Användningsområde

Ett silikonborttagningsmedel som är klart att användas för silikon-, MS- och SMP-baserade lim och tätningsmedel. Mjukar upp det härdade tätningsmedlet och gör det lättare att ta bort fogen.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Silicone Remover 400 ml 6411513545942
Förpackningsstorlekar

400 ml sprayflaska

Förvaring

I oöppnad förpackning, mellan +5–25 °C, max. 3 år.

Bruksanvisning

Ta först bort så mycket silikon som möjligt, till exempel med en vass kniv. Skaka sprayflaskan före användning. Spraya borttagningsmedlet över kvarvarande silikon. Låt verka i cirka 10 minuter. Ta bort den uppmjukade massan med exempelvis en träpinne. Upprepa vid behov. Skölj de behandlade områdena med vatten och låt torka innan processen upprepas.

Ytterligare information

Informationen i det här produktdatabladet bygger på våra tester och på vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras under standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsvillkor och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetshanteringssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller för rådande förhållanden som vi inte har någon kontroll över. Därför kan vi inte hållas ansvariga för det slutliga resultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren är medveten om innehållet i arbetsanvisningarna och procedurguiden, om sådan finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med hud och exponering för produkten, använd skyddshandskar. Se informationsbladet om materialsäkerhet. Besök www.kiilto.com för information om avfallshantering av produkten och förpackningen.