Kiilto Pro Silicone E
Våtrumssilikon

Antimögelbehandlad ättiksbaserad silikon för tätning av rörelsefogar vid keramiska plattor, skarv mellan vägg och golv, skarv mellan olika material samt genomföringar i våtutrymmen. Även lämplig för utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • Ättiksbaserad
  • Antimögel
  • Elastisk
  • En patron räcker till 12 meter (5x5 mm fog)
  • Skinnbildningstid 5-20 min
  • Färdig för användning efter 24 tim
  • För inom- och utomhusbruk

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Silicone E är en 1-komponents våtrumssilikon. Uppfyller kraven enligt EN 15651-3-2012 standarden. Ej lämpligt för akvarium eller natursten, såsom marmor. För montering av speglar och toalettstolar rekommenderar vi Kiilto Masa.

Förpackningsstorlek Färg EAN kod
310 ml Marble White 6411513539316
310 ml Pure White 6411513540312
310 ml Transparent 6411513538319
Appliceringstemperatur

-40–+120 °C

Arbetsförhållanden

Rekommendation: optimal rumstemperatur och temperatur hos underlag och silikon är +18–20 °C, dock inom intervallet +5–40 °C.

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/dm³

Färger

3 st

Förvaring

Förvaras torrt och svalt (under +25 °C) i en väl tillsluten originalförpackning. Bäst före datum: se patronen.

Hårdhet

Shore A ca 20

Typ/bindemedel

Fukthärdande silikonpolymer

genomhärdning

ca 2 mm på 24 timmar och ca 10 mm på en vecka.

skinnbildningstid

5–15 min. (20 °C, RF 50 %)

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 m/patron

Bruksanvisning

Ytan som ska fogas ska vara torr och fri från damm och fett. Vrid av appliceringspipen. Skär av konen på patrontuben. Vrid på appliceringspipen och skär av den till önskad storlek. Pressa in silikon i skarven och jämna till fogen omedelbart med en silikonutjämnare eller med fingertoppen fuktad med rent vatten. Bibehåll appliceringsspetsen på patronen och stäng patronen noga efter användning. För att underlätta rengöringen, tejpa båda sidorna av fogen med t.ex. maskeringstejp. Kom ihåg att ta bort tejpen direkt efter applicering.

När ny silikonfog appliceras måste den gamla silikonfogen avlägsnas. Avlägsna eventuella mögelprickar med t.ex. Kiilto Kodin Klorite enligt anvisningarna.

Ytterligare information

Rådande arbetsförhållanden såsom lufttemperaturen samt silikonens och fogens temperatur, underlagets material och fuktighet samt mängden silikon som appliceras påverkar skinnbildningstiden och vulkaniseringen avsevärt.

Vissa målarfärger, rengöringsmedel och lösningsmedel innehåller kemikalier som kan orsaka missfärgning av silikonen, antingen om de kommer i direkt kontakt med silikonen eller sprids i luften. Liknande ämnen frigörs även ur vissa träslag. Vissa plaster och gummin innehåller mjukgörare som också reagerar med silikonen. Provfoga produkten vid behov före användning.

Silikonfogen har en begränsad livslängd som påverkas av rummets användningsgrad, rengöring och ventilation. Kontrollera regelbundet skicket på fogarna i våtutrymmen.

Kiilto Pro Silicone E har bra vidhäftning mot olika material (t.ex. keramiska plattor, glas och olika möbelmaterial). Vi rekommenderar dock att man provfogar produkten före applicering för att säkerställa vidhäftningen. För transparenta plaster (PC, PMMA) rekommenderas transparent silikon.

Vid fogning i ett och samma utrymme, säkerställ att alla silikonpatroner har samma batchnummer.

Silikonmassans färger har tonats i neutralt ljus. Eftersom olika ljuskällor ger olika slags ljus kan silikonens färg variera något beroende på rummets ljussättning.

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoden påverkar slutresultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller arbetsförhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

CE märkning