Kiilto Pro Speed
Lim- och tätningsmassa

En mycket snabb bindande och elastisk lim och tätningsmassa. Perfekt för t.ex montering av toalettstolar och limning av lätta skiljeväggsramar som omger betongkonstruktioner. Kan även användas som ett akustiskt tätningsmedel. För inom- och utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • Snabbt bindande, elastisk, används som ett akustiskt tätningsmedel
  • Rapid limstyrka efter 15 minuter 
  • Limningar och tätningar
  • Åtgång 5 x 5 mm fog, ca 12 m/tub
  • För inom- och utomhusbruk  

Dokument

Användningsområde

En mycket snabb bindande och elastisk lim och tätningsmassa
Perfekt för t.ex montering av toalettstolar och limning av lätta skiljeväggsramar som omger betongkonstruktioner. Kan användas som en akustisk tätningsmassa i t.ex. lätta mellanväggsöppningar. Ljudisoleringsmätning genomfördes enligt ISO 10140-2:2010. För inom- och utomhusbruk. Kiilto Pro Speed har en bra vidhäftning på olika stenunderlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxy- och polyesterytor. För plast och gummi, rekommenderar vi provlimning före faktisk användning. Utmärkt vidhäftning mot olika material – i de flesta fall behövs ingen primning. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Innehåller inga isocyanater, PVC eller lösningsmedel. Nästan luktfri. Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). Utmärkt motstånd mot väderförhållande- och UV-strålning. Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta färger (testa alltid före användning).

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Speed 290 ml 6411512468297
Arbetsförhållanden

+1–+40 °C

Brottöjning

160 % (DIN 53504)

Densitet/Specifik vikt

ca 1,55 kg/dm³

Draghållfasthet

2,3 N/mm² (DIN 53504)

Färger

Naturvit

Förpackningsstorlekar

290 ml tub

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C,
12 månader.

Hårdhet

Shore A 60

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 3,5 N/mm²

Viskositet

3 milj. mPas
(Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C

genomhärdning

3 mm/dygn,
ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

skinnbildningstid

5 min (23 °C, 50 % RH)

Bruksanvisning

Placera tuben i patronpistolen och vrid på appliceringsspetsen. Skär och forma appliceringsspetsen till lämplig storlek och form. Applicera- och tätningsmassa med en hand eller pneumatisk patronpistol och forma vid behov med en spackel.
Vid limning av trä och metallramar, se till att underlag och material är rakt, rent och starkt. Applicera tillräckligt med lim för att säkerställa en stark bindning.
Vid montering av en toalettstol med ett tunt lager av lim, uppnås bindningsstyrkan vid upp till 15 minuter. Torktiden kan påskyndas men ett tunnt lager av vattenspray.
Vid användning som ett akustiskt tätningsmedel, kan ytan färdigställas medans den är ny med ett fuktat verktyg.
Vid limning av stora sammanhängande ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska datan definieras i standardförhållanden.
Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna.
Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Se till att produkten är lämplig för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet.
Mer information om destruktion av produkt och förpackning finns på www.kiilto.com

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning