Kiilto Pro Steel Luster
Basrengöringsmedel spray

Stålglans är ett rengöringsmedel med rengörande verkan som är klar att andvändas på metall och stålytor.

Specialfunktioner

  • Löser upp fett och täcker lätta kalkavlagringar

Löser upp fett och täcker lätta kalkavlagringar

Länkar

Dokument

Användningsområde

För metall och stålytor. Exempel på användningsområden är rostfria inredningar som t ex kylskåp, diskbänkar, maskiner, kåpor

Densitet

0.98

Utseende och doft

Flytande, ofärgad

Tillverkningsland

SVERIGE

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
10 x 750 ml 165030-6 7331964650301
Lagring

Mörkt och svalt utrymme.

Packaging materials

Tömd och sköljd förpackning sorteras som hårdplast. Om det finns rester kvar i förpacknings så ska förpackningen sorteras som farligt avfall.

Bruksanvisning

Spreja ut produkten, torka av överskottet med torkpapper. 

Notera

Använd skyddshandskar. Ögonskydd bör användas.