5026 0242

Kiilto Pro WC Gel
Sanitetsrengöringsmedel

Effektiv toalettrengöring med färg och doft.

Specialfunktioner

  • Effektiv mot avlagringar och rost
  • Viskös gel
  • Starkt sur
  • Behagligt parfymerad
  • Svanenmärkt

Tar effektivt bort kalk, rost och urinavlagringar. Viskös gel för optimal vidhäftning och effekt på vertikala och lutande ytor. Missfärgar inte porslin.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För daglig rengöring av toalettskålar och urinaler.

pH

Produkt pH: 0.7

Utseende och doft

Färgad, doftande vätska.

Tillverkningsland

DANMARK

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
12 x 750 ml 41113 6417964411133
Lagring

Förvara på varm plats.

Packaging materials

För återvinning av tomma förpackningar, se www.kiilto.com

Bruksanvisning

Applicera produkten i tvättstället och under kanten. Låt verka i 5-10 minuter. Borsta och skölj. För dosering vänligen använd doseringskapsylen alternativt en doseringspump.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt. Skyddshandskar rekommenderas vid kontinuerlig användning. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare vid behov. För säkerhetsdatablad se www.kiilto.com

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Sänker ytspänningen och tar bort smuts.
Katjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Sänker ytspänningen och tar bort smuts.
Parfum Är angenäm att använda.
5026 0242