Kiilto Pro R Marine
Silylmodifierad lim- och tätningsmassa

Ett lim för metall, glasfiber och olika typer av plaster särskilt inom marin industri. En-komponent. Bra motståndskraft mot väder och UV-strålning. Övermålningsbar, Utmärkt vidhäftning.

Specialfunktioner

  • Utmärkt vidhäftning, övermålningsbar, bra motståndskraft mot väder och UV-strålning
  • NSF-klassad: Kan användas i miljöer där livsmedel hanteras
  • För limning av t.ex. knap, gångjärn, beslag m.m. till ett båtskrov.
  • Åtgång 5 x 5 mm fog ca 12 m/tub
  • Torktid 3 mm/dag ca 10 mm/7 dagar
  • För inom- och utomhusbruk.

Dokument

Användningsområde

Lämplig för olika slags material vid krävande konstruktionslimningar. Kiilto R Marine limmar de flesta metaller, polystyren, polyuretan, glas, glaserade ytor, epoxi- och polyesterfiber, sten och betong. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Snabbhärdande. Utmärkt vidhäftning mot olika material – normalt behövs ingen primer. Innehåller inte isocyanater, PVC, tennkatalysatorer eller lösningsmedel. Nästan luktfri. Bra beständighet mot lösningsmedel (alkaliska och sura lösningar), kortvarig beständighet mot bränslen, mineraloljor och vegetabiliska oljor. Utmärkt väder- och UV-ljusbeständighet. Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger (testa alltid före användning).

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN kod
290 ml T2445.926 6411512445298
600 ml T2445.933 6411512445601
Appliceringstemperatur

+1-40°C

Brottöjning

200 % (DIN 53504)

Densitet/Specifik vikt

Ca 1,62 kg/l

Draghållfasthet

2,2 N/mm² (DIN 53504)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 18 månader.

Hårdhet

Shore A 60

Skjuvhållfasthet

3,5 N/mm²

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

Viskositet

ca 2,5 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Värmebeständighet, torr

-40…+90°C

genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

skinnbildningstid

ca 10 min (23 °C, 50 % RF)

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. Vid limning av stora sammanhängande ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Vi rekommenderar att ytorna rengörs med Kiilto Cleaner 303 och primas med Kiiltoflex Metallprimer. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
NSF certifiering för kontakt med livsmedel
LEED
Nyckelflagga