4080 0002

Kiilto Pro Rinse Box rinse-aid
Torkmedel

Effektivt torkmedel i säkerhetsförpackning. För professionellt bruk.

Specialfunktioner

  • Säkerhetsförpackning
  • Svanenmärkt
  • Påskyndar torkning av diskgodset
  • Förebygger vattenränder.

Påskyndar torkning av diskgodset och lämnar ett skinande rent resultat. Förebygger vattenränder på diskgodset på grund av vattendroppar. Produkten är Svanenmärkt.
Kiilto Box-doseringssystemet är ett slutet system som minimerar risken för att vätska hamnar på huden eller i ögonen. Med hjälp av den färgkodade anslutningsslangen är anslutningen till rätt doseringspump tydligt angiven.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Säkerhetsförpackning för professionell maskindiskning med alla vattenkvaliteter.

pH

Produkt pH: 7
Lösningens pH: 7

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
1 x 10 l 63083 6417964630831
Lagring

Förvaras i temperaturer över +5 °C. Hållbarhetstid 2 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Doseras med hjälp av en automatisk torkmedelsdispenser ca 0,1 g/l.

Sköljtemperaturen ska vara 80–85 °C.

Diska så fulla maskiner som möjligt. Undvik att över- eller underskrida den rekommenderade doseringen.

Diska i den lägsta temperaturen som garanterar ett hygieniskt resultat.

Miljö och säkerhet

Tensiderna är biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. De övriga råämnena är miljövänliga. Transportförpackningen är av återvinningsbart material. Den använda, tomma påsen töms helt och slängs som energiavfall.

Notera

Skölj anslutningsslangen med vatten i samband med byte av förpackning för att undvika ansamling av kristalliseringar i anslutningen. Använd skyddshandskar.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (15-30 %) Minskar vattnets ytspänning och förebygger vattenränder.
4080 0002