Kiilto Silikonavlägsnare UTGÅTT
UTGÅTT

Färdigblandat silikonborttagningsmedel. Löser upp härdat silikon och underlättar borttagning av silikonfogar.

Specialfunktioner

  • För borttagning av alla typer av silikon
  • Färdigblandad
  • Smidig förpackning med integrerat appliceringsverktyg


Dokument

Förpackningsstorlekar

100 ml plastförpackning med inbyggd pensel

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 24 månader.

Bruksanvisning

Ta först bort den gamla silikonfogen ordentligt med t.ex. en vass kniv. Skaka om förpackningen. Applicera en riklig mängd Kiilto Silikonavlägsnare på silikonresterna. Låt verka i 20–30 minuter. Skrapa av resterna med t.ex. en träpinne. Upprepa vid behov. Avsluta med att tvätta med vatten och tvål och låt torka.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.