Kiilto Slim Parkettlim
Parkettlim + härdare

Snabbtorkande två-komponents polyuretanlim som inte innehåller vatten
för limning av alla typer av parkett . Även för fastsättning
av gummibeläggningar.

Specialfunktioner

  • för limning av alla typer av parkett
  • snabbhärdande
  • innehåller inget vatten

Dokument

Användningsområde

Lösningsmedelfritt, snabbhärdande två-komponents polyuretanlim för limning av parkett. Hårdhet enligt ISO 17178. Även lämpligt för fastsättning av gummibeläggningar på både sugande och ej sugande underlag. Lämplig för användning med golvvärme. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek EAN kod
5 l 6411511044058
Appliceringstemperatur

+15–25 °C

Arbetsförhållanden

Iaktta både nationella krav och parkettillverkarens egna anvisningar om arbetsförhållanden under montering och användning.

Bearbetningstid

30–40 min (+20 °C, 50 % RF)

Bearbetningstid

ca 50 min (applicerat på underlaget)

Blandningsförhållande

Bas 5 kg/Härdare 840 g
Bas 1 kg/Härdare 170 g

Fuktighet i underlaget

Betonggolv under parkett: max. 3 vikt-% eller 85 % RF
Betonggolv under gummimatta: max. 3,5 vikt-% eller 85 % RF
Trä: 8–12 %

Förpackningsstorlekar

1 kg, 5 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, i 12 månader.

Torktid

12 timmar (+20 °C)

Åtgång

Parkett på skivunderlag: 1–2 m²/l (0,75–1,5 kg/m²)
Parkett på betonggolv: 1–1,5 m²/l (1–1,5 kg/m² )
Gummimatta med profilerad baksida: 1,5 m²/l (11 kg/m² )
Gummimatta med slät baksida: 2–3 m²/l (500–750 g/m²)
Sportgolv på gjutasfalt: 1,5 m²/l (1 kg/m²)

Bruksanvisning

Lämpliga underlag är stålslipad betong, plywood, spånskiva, kork och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Ta bort cementhud t.ex. genom att slipa och dammsug ordentligt före limningen. Betonggolv kan vid behov avjämnas med Kiiltos golvavjämningsmassa. (Avjämning skapar inte ett lämpligt underlag för parkett av storleken 22 x 70 x 500 mm.) Ytdraghållfastheten i betongen och avjämningsmassan ska vara minst 2,0 N/mm². Vid limning på skiva rekommenderar vi att man använder minst 9 mm tjocka plywoodskivor eller motsvarande. Iaktta även parkettillverkarens anvisningar och nationella krav (i Finland SisäRYL 2013, Allmänna kvalitetskrav på byggnadsarbeten). Ett hårt lim minskar dimensionsvariationer på grund av träets fuktrörelser, men tillåter samtidigt att rörelsebelastningen överförs till underlaget.

Parkettgolv: Blanda bas och härdare i rätt blandningsförhållande precis före användningen. Sprid ut blandningen med en tandad limspridare på en ca 5 m² stor yta åt gången och lägg parketten direkt i det våta limmet. Kontrollera att limskiktet mellan beläggningen och underlaget är jämnt och att inget lim pressas ut mellan parkettstavarna. Minsta härdningstid är ca 12 timmar vid normala förhållanden, men vi rekommenderar att parketten slipas tidigast 1–2 dagar efter limning. Färska limfläckar tas bort med aceton eller xylen, intorkat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Gummibeläggning: Blanda bas och härdare i rätt blandningsförhållande precis före användningen. Limningen kan göras ensidigt. Välj en limspridare med lämplig tandning så att utrymmet mellan golvbeläggningen och underlaget fylls med lim, men limmet inte trycks ut ur gliporna. Vid arbete med golvbeläggning med djupt profilerad baksida, applicera limmet noggrant. Använd en limspridare med lämplig tandning och vält mattan ordentligt. Mattan måste gnidas/vältas innan limmet härdar. Det lämpligaste verktyget är en mattvält på 50–70 kg.

OBS! Vissa gummityper kan innehålla komponenter som kan fördröja utvecklingen av limstyrkan eller den slutliga limstyrkan. Gör vid behov vidhäftningsprover.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga