Kiilto Pro Sointu Spa
Skummande våtrumsrengöringsmedel

Kiilto Pro Sointu Spa är ett löddrande våtrumsmedel. Produkten är starkt alkalisk och avlägsnar effektivt även envist fettrester.

Kiilto Sointu Spa ingår i Kiiltos Spa- och simhallskoncept. Med rengöringsmedlen som ingår i konceptet garanteras den höga hygienstandard som dessa lokaler kräver. Produkterna har en god rengöringseffekt på smuts och avlagringar. Produkternas dosering är optimerad. Med denna dosering löddrar alla rengöringsmedel rikligt, varvid verkningstiden på ytan förlängs. Kiiltos rengöringsmedel i kombination med en god mekanik säkerställer den erforderliga renhetsnivån.

Specialfunktioner

  • Svanenmärkt
  • Allergisymbol (Finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet)Starkt alkaliskt
  • Kiilto Pro Natura - gjord på biobaserade råvaror
  • Effektiv borttagning av ingrodd fettsmuts
  • Oparfymerad och utan färgämnen
  • 5 L dunk av 35% återvunnen rHDPE plast

För att upprätthålla korrekt hygien och förhindra ansamling av föroreningar är daglig rengöring av våtrum väsentligt. Kiilto Pro Sointu Spa är ett effektivt rengöringsmedel. I kombination med bra mekanik säkerställer det den erforderliga hygiennivån.

Kiilto Pro Sointu Spa är lika lämplig för daglig rengöring som för grundläggande rengöring av simbassänger, spa och våtutrymmen med hög belastning. Den kan appliceras med hjälp av skumanordningar, lågtryckstvättsystem såväl som manuella metoder.

Genom att välja en produkt ur Kiilto Pro Natura-sortimentet kan du lita på att hela försörjningskedjan från råvaror till tillverkning, användning av produkten och kassering av förpackningen noga är så miljömässigt ansvarsfull som möjligt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För daglig och grundläggande rengöring av simbassänger, spa och våtutrymmen. För ytor som tål alkali.
För manuella metoder, skumutrustning och arbete med golvvårdsmaskin. Avsett för professionellt användning.

pH

Produkt pH: 13.5
Lösningens pH: 12

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7082.005 6417964708257
Lagring

Måste förvaras på en varm plats. Hållbarheten är 5 år från tillverkningen när den förvaras på rätt sätt.

Bruksanvisning

Daglig rengöring: Dosera 2 - 20 ml Kiilto Pro Sointu Spa per 1 l vatten.

Skumtvättmetod: Dosera 20 ml Kiilto Pro Sointu Spa per 1 l vatten.

Grundrengöring: Dosera 20 - 100 ml Kiilto Pro Sointu Spa per 1 l vatten.

Blöt området som ska rengöras med rent vatten först. Applicera lösningen på ytan med en lågtryckstvättmaskin eller en skumanordning och låt den verka i 5-10 minuter. Tvätta ytan noggrant och skölj med rent vatten efter tvätt. Kontakttiden och varmt vatten ökar rengöringseffektiviteten.

Miljö och säkerhet

Kiilto Pro Sointu Spa är en del av produktfamiljen Kiilto Pro Natura. Natura-produkter är gjorda av råvaror, som är växtbaserade och förnybara, biologiskt nedbrytbara och ansvarsfullt producerade. Kiilto Pro Natura är ett steg mot framtidens rengöringsmedel!

Kiilto Pro Sointu Spa är också Svanenmärkt. Det är en tydlig, opartisk indikation på produktens miljövänlighet och minimala klimatpåverkan under hela dess livscykel. Märkningen betyder att de ämnen som ingår i produkten har så liten påverkan på miljön som möjligt.

Allergimärkningen, beviljad för Kiilto Pro Sointu Spa av det finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, indikerar att produkten vanligtvis inte orsakar hudirritation eller sensibilisering och inte heller utlöser doftkänslighetssymtom, allergier eller astma-reaktioner.

Ingredienserna är miljövänliga och bryts lätt ned vid rening av avloppsvatten. Vi rekommenderar att tomma sköljda behållare återvinns. De kan också återanvändas för energi. Transportförpackningarna är återvinningsbara.

Säkerhet: Undvik onödig kontakt med huden. Skyddshandskar rekommenderas vid kontinuerlig användning. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare vid behov.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5-15 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.