Används som tillsatsmedel till Kiilto Pro Tile grout och Kiilto Pro Floor tile grout för att förbättra fogens flexibilitet, vidhäftningsstyrka, hållfasthet fuktbeständighet och väderbeständighet.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Strong Fogförstärkare är ett tillsatsmedel som förbättrar elasticiteten, vidhäftningen samt fukt- och väderbeständigheten på Kiilto Pro Tile grout och Kiilto Pro Floor Tile grout.

Förpackningsstorlek EAN kod
500 ml 6411511986501
Appliceringstemperatur

Lägsta appliceringstemperatur +5 °C.

Densitet/Specifik vikt

ca 1,0 kg/l

Förpackningsstorlekar

0,5 l plastflaska

Förvaring

Oöppnad i torrt utrymme 12 månader.

Bruksanvisning

Börja med att blanda Kiilto Pro Strong Fogförstärkare med vatten enligt anvisningarna och tillsätt motsvarande mängd fogpulver i blandningen.

Oglaserade eller matta plattor måste fuktas före fogning. Detta underlättar rengöringen efter fogningen. Fogning med tillsats av Kiilto Pro Strong Fogförstärkare fäster snabbt på kakelytan och därmed kan rengöringen vara mer arbetskrävande än normalt. Eftersom porositeten på plattor och sten varierar, så rekommenderar vi att du testar rengöringsmöjligheten i förväg. Undvik att tillsätta för mycket Kiilto Strong Fogförstärkare, eftersom detta försvårar rengöringen. För fogningsanvisningar, se fogpåsens förpackning.

Vid fogning av plattor med smala och grunda fogar (glasmosaik och sammansatta kakelark) kan Kiilto Pro Tile grout Kakelfog förbättras med Kiilto Pro Strong Fogförstärkare och användas under förutsättning att fogens bredd och djup är minst 1 mm. Välj en ljus färg, eftersom mörka färger i fogar av olika djup kan variera. Vi rekommenderar inte skarvning av sammansatta kakelark eftersom hårt slitage kan leda till delaminering av fogen. För mer detaljerade anvisningar, se www.kiilto.com.


Kiilto Pro Tile grout20 kg10 kg3 kg
vatten5,4 l2,7 l0,80 l
Kiilto Pro Strong1,0 l0,5 l0,15 l
Kiilto Pro Floor Tile grout20 kg10 kg3 kg
vatten4,0 l2,0 l0,60 l
Kiilto Pro Strong1,0 l0,5 l0,15 l


Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga