4026 0036

Kiilto Superquick Spurt
Bruksfärdigt allrengöringsmedel

Kiilto Superquick Spurt tillhör KiiltoCleans Natura-produktserie. Produkterna i serien är tillverkade av vegetabiliska, alltså förnybara och biologiskt nedbrytbara råämnen. Råämnena som används i produkterna är ansvarsfullt producerade. Kiilto Natura-serie är ett steg mot framtidens rengöringsmedel!

  • Bruksfärdig lösning
  • Kräver ingen sköljning
  • Ytan torkar snabbt
  • God rengöringseffekt
  • Lämnar inga ränder och ingen gråaktighet på glas- eller stålytor
  • Svanenmärkt
  • Allergisymbol

Länkar

Dokument

Användningsområde

Universalprodukt för alla vattentåliga ytor, även polishbehandlade och målade ytor. Tar effektivt bort fettfläckar, t.ex. fingeravtryck. God rengöringseffekt på stål-, glas- och spegelytor. Kan användas med Quick-metoden, det vill säga för ytrengöring av golv med en höghastighets-golvvårdsmaskin. Efter rengöring av ytor som kommer i direktkontakt med livsmedel behöver ytan torkas av med en fuktad duk med rent vatten.

pH

Produkt pH: 10

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 410463 6417964481365
6 x 750 ml 410462 6417964481105
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Spraya outspädd på ytan som ska rengöras eller på städduken och torka ytan torr. Kräver ingen sköljning. Quick-metoden: Rengör golvet på lös smuts. Spraya Kiilto Superquick Spurt outspädd på golvet och rengör golvet direkt med en höghastighets-golvvårdsmaskin och en rengörande rondell. Kräver ingen sköljning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tomma produktförpackningar: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Lösgör smuts
4026 0036