4026 0036

Kiilto Pro Superquick Spurt
Bruksfärdigt allrengöringsmedel

Kiilto Pro Superquick Spurt är ett bruksfärdigt multirengöringsmedel som inte kräver sköljning. Den rengör effektivt alla vattentåliga ytor och torkar snabbt.

Kiilto Superquick Spurt tillhör Kiilto Pro Natura-serie. Produkterna i serien är tillverkade av vegetabiliska, alltså förnybara och biologiskt nedbrytbara råvaror. Råvarorna som används i produkterna är ansvarsfullt producerade. Kiilto Natura-serie är ett steg mot framtidens rengöringsmedel!

Specialfunktioner

  • Bruksfärdig lösning
  • Kräver ingen sköljning
  • Svanenmärkt
  • Allergimärkt (Finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet)
  • God rengöringseffekt
  • Lämnar inga ränder och ingen gråaktighet på glas- eller stålytor
  • Kiilto Pro Natura - gjord på biobaserade råvaror
  • 750 ml flaska är gjord av 100% återvunnen rHDPE plast, 5 L dunk är gjord av 35% återvunnen rHDPE plast

Att ha ett bruksfärdigt allrengöringsmedel tillgängligt gör rengöringen snabbare och enklare, eftersom den effektivt tar bort smuts, fett och fläckar med bara några tryck. Kiilto Pro Superquick Spurt tar effektivt bort fingeravtryck och har en bra rengöringsförmåga på stål, plexiglas, glas och speglar.

Rengöring blir enklare och effektivare när en produkt är lämplig för flera ytor. Kiilto Pro Superquick Spurt är idealisk för en mängd olika platser, inklusive kaféer, restauranger, butiker, sjukvårdsinrättningar, kliniker, gym, hotell, utbildningsinstitutioner och många fler.

Genom att välja en produkt ur Kiilto Pro Natura-sortimentet kan du lita på att hela försörjningskedjan från råvaror till tillverkning, användning av produkten och kassering av förpackningen är så miljömässigt ansvarsfull som möjligt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Universalprodukt för daglig rengring av alla vattentåliga ytor, även polishbehandlade och målade ytor. Tar effektivt bort fettfläckar, t.ex. fingeravtryck. God rengöringseffekt på stål-, glas- och spegelytor.

Kan användas med Quick-metoden, det vill säga för ytrengöring av golv med en höghastighets-golvvårdsmaskin. Avsett för professionellt användning.

pH

Produkt pH: 10

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 410463 6417964481365
6 x 750 ml 410462 6417964481105
Lagring

Förvaras i rumstemperatur. Hållbarheten är 5 år efter produktion om produkten förvaras korrekt.

Bruksanvisning

Spraya outspädd på ytan som ska rengöras eller på städduken och torka ytan torr. Kräver ingen sköljning.

Quick-metoden: Rengör golvet på lös smuts. Spraya Kiilto Superquick Spurt outspädd på golvet och rengör golvet direkt med en höghastighets-golvvårdsmaskin och en rengörande rondell. Kräver ingen sköljning.

Om produkten används på ytor som kommer i direktkontakt med livsmedel bör ytan sköljas med en fuktad trasa med rent vatten efteråt.

Miljö och säkerhet

Kiilto Pro Superquick Spurt är en del av produktfamiljen Kiilto Pro Natura. Natura-produkter är gjorda av råvaror, som är växtbaserade och förnybara, biologiskt nedbrytbara och ansvarsfullt producerade. Ingredienserna är miljövänliga och bryts lätt ned vid rening av avloppsvatten. Kiilto Pro Natura är ett steg mot framtidens rengöringsmedel!

Kiilto Pro Superquick Spurt är också Svanenmärkt. Det är en tydlig, opartisk indikation på produktens miljövänlighet och minimala klimatpåverkan under hela dess livscykel. Märkningen betyder att de ämnen som ingår i produkten har så liten påverkan på miljön som möjligt.

Allergimärkningen, beviljad för Kiilto Pro Superquick Spurt av det finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, indikerar att produkten vanligtvis inte orsakar hudirritation eller sensibilisering, inte heller utlöser doftkänslighetssymtom, allergier eller astma-reaktioner.

Förpackningen innehåller återvunnen plast: 750 ml-flaskan är 100 % återvunnen plast (rHDPE) och 5 l dunken är 35 % återvunnen plast (rHDPE). Korkar och sprutmunstycken som används är inte gjorda av återvunnet material. Förpackningen kan även återvinnas ytterligare efter användning: vi rekommenderar att tomma sköljda behållare återvinns. De kan också återanvändas för energi. Transportförpackningarna är återvinningsbara.

Säkerhet: Undvik onödig kontakt med huden. Skyddshandskar rekommenderas vid kontinuerlig användning. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare vid behov.
Säkerheiatsdatablad finns på www.kiilto.se

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Lösgör smuts
4026 0036