4026 0036

Kiilto Pro Superquick Spurt
Bruksfärdigt allrengöringsmedel

Kiilto Superquick Spurt tillhör KiiltoCleans Natura-produktserie. Produkterna i serien är tillverkade av vegetabiliska, alltså förnybara och biologiskt nedbrytbara råämnen. Råämnena som används i produkterna är ansvarsfullt producerade. Kiilto Natura-serie är ett steg mot framtidens rengöringsmedel!

Specialfunktioner

  • Bruksfärdig lösning
  • Kräver ingen sköljning
  • Ytan torkar snabbt
  • God rengöringseffekt
  • Lämnar inga ränder och ingen gråaktighet på glas- eller stålytor
  • Svanenmärkt
  • Allergisymbol

Användningsklart universalrengöringsmedel, kräver inte sköljning. Ytan torkar snabbt. Lämnar inga ränder och ingen gråaktighet på glas- eller stålytor.

Produkten är Svanenmärkt och märkt med Allergisymbolen. Produkten är tillverkad av förnybara och biologiskt nedbrytbara råämnen.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Universalprodukt för alla vattentåliga ytor, även polishbehandlade och målade ytor. Tar effektivt bort fettfläckar, t.ex. fingeravtryck. God rengöringseffekt på stål-, glas- och spegelytor. Kan användas med Quick-metoden, det vill säga för ytrengöring av golv med en höghastighets-golvvårdsmaskin. Efter rengöring av ytor som kommer i direktkontakt med livsmedel behöver ytan torkas av med en fuktad duk med rent vatten.

pH

Produkt pH: 10

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 410463 6417964481365
6 x 750 ml 410462 6417964481105
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Spraya outspädd på ytan som ska rengöras eller på städduken och torka ytan torr. Kräver ingen sköljning. Quick-metoden: Rengör golvet på lös smuts. Spraya Kiilto Superquick Spurt outspädd på golvet och rengör golvet direkt med en höghastighets-golvvårdsmaskin och en rengörande rondell. Kräver ingen sköljning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tomma produktförpackningar: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Lösgör smuts
4026 0036