Kiilto Soak
Koncentrat för borttagning av tapeter

Tapetlösningsmedel för tapeter med pappersbaksida som har limmats med cellulosa eller stärkelsebaserat lim. Blandningsförhållande: 1-2,5 dl med 10 l vatten.

Specialfunktioner

  • täckning:  ett område av 50 – 100m² per flaska

Dokument

Användningsområde

Vattenlösligt medel för borttagning av tapeter med pappersbaksida som har limmats med cellulosa- eller stärkelsebaserat lim.

Förpackningsstorlek EAN kod
250 ml 6411511187250
Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur. Rådande luftfuktighet påverkar funktionen av tapetborttagningsmedlet. T.ex. torkar torr rumsluft (vintertid) ut medlet snabbt och försämrar effekten.

Densitet/Specifik vikt

ca 1 kg/l

Förpackningsstorlekar

250 ml flaska

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 3 år.

frostbeständighet

Fryser

Bruksanvisning

Utspädd lösning: tunna tapeter eller tapeter som börjat lossna: 1–1,5 dl Kiilto Tapetlösare/10 liter vatten. Tjocka tapeter: 2,5 dl Kiilto Tapetlösare/10 liter vatten. Applicera lösning rikligt på tapetytan med en borste eller svamp, låt verka 10–15 minuter och dra ner tapeten. Upprepa vid behov. Vid flera tapetlager måste varje lager dras ner separat. Innan applicering av tapetlösningen, dra av eller slipa bort vinylskiktet på tapeten. Innan tapetnedtagningen påbörjas måste ömtåliga golvmaterial skyddas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Sundahus
Nyckelflagga