4026 0036

Kiilto Pro Teho A 100
Universalrengöringsmedel

Kiilto Teho A 100 är ett Svanenmärkt svagt alkaliskt universalrengöringsmedel. Svanenmärkningen anger att de ämnen som finns i produkten orsakar minsta möjliga miljöbelastning. Också produktens hälsoeffekter iakttas noga. Utöver detta ska produkten hålla hög kvalitet, alltså ha en lika bra eller bättre funktion än andra, motsvarande produkter på marknaden. Svanenmärket är en föregångare med striktare krav än t.ex. i lagstiftningen. Svanenmärket är ett tydligt, opartiskt bevis för produktens miljövänlighet.

Specialfunktioner

  • Svagt alkaliskt
  • Utan färgämnen
  • Effektivt
  • Mycket effektivt på sot- och partikelsmuts
  • Fungerar bäst i varmt vatten
  • Mångsidigt
  • Kan även användas på ömtåliga material (säkerställ tåligheten hos lackade och målade ytor)
  • Svanenmärkt

Kiilto Teho A 100 är svagt alkaliskt och fungerar bäst i varmt vatten. Produkten är parfymerad och innehåller inga färgämnen.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För kraftigt smutsiga hårda ytor med manuella och maskinella metoder. Mycket effektivt på sot- och partikelsmuts. Mångsidiga Kiilto Teho A 100 kan även användas för rengöring av gummigolv enligt separat anvisning.

pH

Produkt pH: 10.5
Lösningens pH: 9.5

Utseende och doft

Färglös vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7070.005 6411517070051
6 x 1 l T7070.001 6411517070013
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Dosering:
Underhållsstädning: 1–4 ml/1 l vatten enligt smutsighetsgrad
Grundstädning: 20–40 ml/1 l vatten
Yttvätt: 6–8 ml/1 l vatten
Första rengöring av släta gummigolv: 1,5 dl/1 l vatten
Ytor som eventuellt kommer i kontakt med livsmedel ska avslutningsvis sköljas med vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten och läkare ska kontaktas.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
4026 0036