3026 0136

Kiilto Pro Tempus
Rengöringsmedel för linoleum

Kiiltos vårdsystem för linoleum har utvecklats och testats i samarbete med linoleumgolvtillverkaren Forbo Flooring. Effektrengöringsmedlet Kiilto Tempus används i enlighet med systemet för underhållsstädning av linoleumgolv periodvis tillsammans med vårdmedlet Kiilto Deili.

Specialfunktioner

  • Svagt alkaliskt
  • Effektivt
  • Tryggt för linoleumgolv
  • Enkelt och smidigt att använda

Kiilto Tempus är ett svagt alkaliskt, effektivt och tryggt rengöringsmedel för linoleumgolv. Kiilto Tempus används periodvis för att garantera golvets renhet.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För första städningen och underhållsstädning av linoleumgolv. Kan användas i manuell och maskinell rengöring.

pH

Produkt pH: 11
Lösningens pH: 8.5

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7120.005 6417964712056
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Använd Kiilto Tempus effektrengöringsmedel för linoleumgolv vid var tredje till femte städning och de övriga gångerna Kiilto Deili. Dosering vid manuell rengöring 2,5 ml/1 l vatten. Våttorka. Dosering vid maskinell rengöring 0,5 ml/1 l vatten.

Första städningen av linoleumgolv, dosering 10 ml/1 l vatten. Applicera på ett litet område i taget, kör med golvvårdsmaskin med röd eller orange-grön rondell, dammsug upp lösningen. Skölj ytan med Kiilto Kasper, dosering 1 ml/1 l vatten. Dammsug upp lösningen. Låt torka. Fortsätt golvvården i enlighet med systemet för vård av linoleumgolv.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5-15 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
3026 0136