3026 0136

Kiilto Tempus
Rengöringsmedel för linoleum

Kiiltos vårdsystem för linoleum har utvecklats och testats i samarbete med linoleumgolvtillverkaren Forbo Flooring. Effektrengöringsmedlet Kiilto Tempus används i enlighet med systemet för underhållsstädning av linoleumgolv periodvis tillsammans med vårdmedlet Kiilto Deili.

  • Svagt alkaliskt
  • Effektivt
  • Tryggt för linoleumgolv
  • Enkelt och smidigt att använda

Länkar

Dokument

Användningsområde

För första städningen och underhållsstädning av linoleumgolv. Kan användas i manuell och maskinell rengöring.

pH

Produkt pH: 10.5
Lösningens pH: 8.5

Utseende och doft

Blå, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7120.005 6417964712056
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Använd Kiilto Tempus effektrengöringsmedel för linoleumgolv vid var tredje till femte städning och de övriga gångerna Kiilto Deili. Dosering vid manuell rengöring 2,5 ml/1 l vatten. Våttorka. Dosering vid maskinell rengöring 0,5 ml/1 l vatten.

Första städningen av linoleumgolv, dosering 10 ml/1 l vatten. Applicera på ett litet område i taget, kör med golvvårdsmaskin med röd eller orange-grön rondell, dammsug upp lösningen. Skölj ytan med Kiilto Kasper, dosering 1 ml/1 l vatten. Dammsug upp lösningen. Låt torka. Fortsätt golvvården i enlighet med systemet för vård av linoleumgolv.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5-15 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
3026 0136