4026 0036

Kiilto Pro Total Fresh
Universalrengöringsmedel

För underhållsstädning och uppfräschning av hårda ytor. Lämnar en långvarig, angenäm doft i rummet.

Specialfunktioner

  • Svagt alkaliskt
  • Effektivt
  • Långvarig doft
  • Svanenmärkt

Svagt alkaliskt effektivt universalrengöringsmedel. Långvarig doft. Produkten är Svanenmärkt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För underhållstädning av alla hårda ytor med manuella och maskinella metoder. Kan även användas för underhållsstädning av våtrum.

pH

Produkt pH: 10
Lösningens pH: 8.5

Utseende och doft

Orangeröd, parfymerad vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 63350 6417964633504
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Dosering vid underhållsstädning 1-4 ml/1 l vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska och anjoniska ytaktiva medel (<5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Tvål (<5 %) Minskar produktens löddrande.
Parfum Gör arbetet behagligt
4026 0036