4026 0036

Kiilto Total Fresh
Universalrengöringsmedel

För underhållsstädning och uppfräschning av hårda ytor. Lämnar en långvarig, angenäm doft i rummet.

  • Svagt alkaliskt
  • Effektivt
  • Långvarig doft
  • Svanenmärkt

Länkar

Dokument

Användningsområde

För underhållstädning av alla hårda ytor med manuella och maskinella metoder. Kan även användas för underhållsstädning av våtrum.

pH

Produkt pH: 10
Lösningens pH: 8.5

Utseende och doft

Orangeröd, parfymerad vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 63350 6417964633504
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Dosering vid underhållsstädning 1-4 ml/1 l vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska och anjoniska ytaktiva medel (<5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Tvål (<5 %) Minskar produktens löddrande.
Parfum Gör arbetet behagligt
4026 0036