Kiilto Trennmittel S
Släppmedel

Kiilto Trennmittel S är ett släppmedel med låg viskositet.

Specialfunktioner

  • Lämplig för att förhindra vidhäftning av reaktiva limmer  

Dokument

Användningsområde

Kiilto Trennmittel S är ett släppmedel med låg viskositet som förhindrar reaktiva lim från att vidhäfta på skyddade ytor.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiilto Trennmittel S 10 l T2925.010
Typ/bindemedel

Vattenbaserad emulsion, släppmedel

konsistens

En viskös lösning

Densitet/Specifik vikt

1,01

pH

8,5

Färger

Mjölkvit

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Bruksanvisning

Applicera ett tunt, jämt skikt med en pensel eller genom sprutning. Efter spridningen låt torka till en jämn film. Extra värme kan användas för att förkorta härdningstiden. Torka inte i temperaturer över +95°C. Den maximal driftstemperaturen på den skyddande ytan är +185°C. De områden som inte ska täckas måste skyddas noggrant. Sprutning kan sprida släppmedlet på ett brett område.

Om släppmedlet inte har härdat, kan vidhäftningen på underlaget som ska limmas hindra den slutliga behandlingen.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.