4026 0036

Kiilto Unidrop
Universalrengöringsmedel

Kiilto Unidrop är ett Svanenmärkt neutralt universalrengöringsmedel. Svanenmärkningen anger att de ämnen som finns i produkten orsakar minsta möjliga miljöbelastning. Också produktens hälsoeffekter iakttas noga. Utöver detta ska produkten hålla hög kvalitet, alltså ha en lika bra eller bättre funktion än andra, motsvarande produkter på marknaden. Svanenmärket är en föregångare med striktare krav än t.ex. i lagstiftningen. Svanenmärket är ett tydligt, opartiskt bevis för produktens miljövänlighet.

  • Neutralt, effektivt rengöringsmedel
  • Halt av verksamma ämnen över 50 %
  • Mångsidigt
  • Tryggt för användaren
  • Innehåller inga färgämnen eller konserveringsmedel
  • Låglöddrande
  • Svanenmärkt

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring av alla vattentåliga ytor.
För handdisk.
För tvätt av textiler, såsom mattor och moppar.
För fläckborttagning och rengöring av tuschtavlor.
Kan även användas i mattvättmaskin.

pH

Produkt pH: 8.5
Lösningens pH: 8

Utseende och doft

Ljusgul, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 1 l 41123 6417964411232
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

För underhållsstädning: 0,2–1 ml/1 l vatten. Öka doseringen vid behov.
Ytrengöring: 1-5 ml/1 l vatten.
Rengöring av tuschtavlor: 50 ml/1 l vatten.
För fläckborttagning även outspädd.
Textiltvätt: 20 – 50 ml / 3 kg.
Lämpligt för alla tvättmetoder.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas.

Notera

Använd skyddshandskar vid dosering och dosera med doseringspump.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (15-30%) Minskar vattnets ytspänning. Lösgör smuts.
Tvål (< 5 %) Minskar produktens löddrande.
Parfum Gör arbetet behagligare.
4026 0036