4026 0036

Kiilto Pro Vieno Non-perfumed
Universalrengöringsmedel

Kiilto Pro Vieno oparfymerad är ett allrengöringsmedel för daglig rengöring av alla hårda ytor. Den har utmärkt rengöringseffektivitet och är lätt alkalisk.

Specialfunktioner

  • Mångsidig
  • Svanenmärkt
  • Oparfymerad
  • Kiilto Pro Natura - gjord på biobaserade råvaror
  • Allergisymbol (Finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet)
  • 1 L flaska av 100% återvunnen rHDPE plast, 5 L dunk av 35% återvunnen rHDPE

Daglig städning är en väsentlig del av rutinerna i alla anläggningar. Kiilto Pro Vieno oparfymerad är ett mångsidigt allrengöringsmedel som tar bort smuts från ytor. Det är effektivt, användarsäkert och ansvarsfullt producerat. Dessutom kan den användas manuellt eller med en maskin.

Kiilto Pro Vieno oparfymerad är lika lämplig för daglig rengöring som för periodisk rengöring eller grundrengöring, då doseringen anpassas utifrån ändamålet. Städningen blir enklare och effektivare när en produkt är lämplig för alla ytor från offentliga utrymmen till professionella kök och även sanitetsutrymmen.

Genom att välja en produkt ur Kiilto Pro Natura-sortimentet kan du lita på att hela försörjningskedjan från råvaror till tillverkning, användning av produkten och kassering av förpackningen noga har ansetts vara så miljömässigt ansvarsfull som möjligt. Inom ett paket materialiseras många hållbara val.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För underhållstädning av alla hårda ytor med manuella och maskinella metoder.
Möjliga användningsområden inkluderar rengöring av målade, polerade och opolerade golv, rengöring av linoleum-, laminat- och ESD-golv, rengöring av lackat och oljat trä, rengöring av epoxi- och akrylbelagd betong. Även lämplig för inledande rengöring av nya, opolerade golv, grundstädning av möbler och väggar samt daglig rengöring av sanitetsanläggningar och professionella kök. Avsett för professionellt användning.

pH

Produkt pH: 10.5
Lösningens pH: 8.5

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 41081 6417964410815
6 x 1 l 41080 6417964410808
Lagring

Måste förvaras på en varm plats. Hållbarheten är 5 år från tillverkningen när den förvaras på rätt sätt.

Packaging materials

Förpackningen innehåller återvunnen plast: 1-litersflaskan är 100 % återvunnen (rHDPE) plast och 5-litersbehållaren är 35 % återvunnen (rHDPE) plast. Korkar som används är inte gjorda av återvunnet material.

Förpackningen kan även återvinnas ytterligare efter användning: vi rekommenderar att tomma sköljda behållare återvinns och återanvänds som material. De kan också återanvändas för energi. Transportförpackningarna är återvinningsbara.

Bruksanvisning

Dosering vid daglig städning 1–5 ml/1 l vatten. Justera doseringen beroende på smutsighetsgrad.

Miljö och säkerhet

Kiilto Pro Vieno oparfymerad är en del av Kiilto Pro Natura produktfamiljen. Natura-produkter är gjorda av råvaror, som är växtbaserade och förnybara, biologiskt nedbrytbara och ansvarsfullt producerade. Ingredienserna är miljövänliga och bryts lätt ned vid rening av avloppsvatten. Kiilto Pro Natura är ett steg mot framtidens rengringsmedel!

Kiilto Pro Vieno oparfymerad är även Svanenmärkt. Det är en tydlig, opartisk indikation på produktens miljövänlighet och minimala klimatpåverkan under hela dess livscykel. Märkningen betyder att de ämnen som ingår i produkten har så liten påverkan på miljön som möjligt.

Allergimärkningen, beviljad för Kiilto Pro Vieno, oparfymerad av det finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, indikerar att produkten vanligtvis inte orsakar hudirritation eller sensibilisering, och inte heller utlöser doftkänslighetssymtom, allergier eller astma-reaktioner.

Säkerhet: Undvik onödig kontakt med huden. Skyddshandskar rekommenderas vid kontinuerlig användning. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare vid behov.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5-15 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
4026 0036