4026 0036

Kiilto Pro Vieno
Universalrengöringsmedel

Kiilto Vieno är ett Svanenmärkt svagt alkaliskt universalrengöringsmedel. Svanenmärkningen anger att de ämnen som finns i produkten orsakar minsta möjliga miljöbelastning. Också produktens hälsoeffekter iakttas noga. Utöver detta ska produkten hålla hög kvalitet, alltså ha en lika bra eller bättre funktion än andra, motsvarande produkter på marknaden. Svanenmärket är en föregångare med striktare krav än t.ex. i lagstiftningen. Svanenmärket är ett tydligt, opartiskt bevis för produktens miljövänlighet.

Specialfunktioner

  • Svagt alkaliskt
  • Utmärkt rengöringseffekt
  • Angenäm doft
  • Svanenmärkt

Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel. Produkten har en utmärkt rengöringseffekt och en angenäm doft. Kiilto Vieno är Svanenmärkt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För underhållstädning av alla hårda ytor med manuella och maskinella metoder. För rengöring av polishbehandlade och obehandlade golv och möbler. För första rengöring av nya, obehandlade golv. Kan även användas för underhållsstädning av våtrum.

pH

Produkt pH: 10.5
Lösningens pH: 8.5

Utseende och doft

Färgad, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7504.005 6417964750454
6 x 1 l T7504.001 6417964750416
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Dosering vid underhållsstädning 1–5 ml/1 l vatten. Dosering enligt smutsighetsgrad.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5 - 15 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Parfum Gör arbetet behagligt
4026 0036