Kiilto Wall Eco
Tapetklister

Plastfri, fuktgenomsläpplig biobaserad stärkelsepasta för uppsättning
av papperstapeter och ljusa präglade tapeter med pappersbaksida i torra utrymmen inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Specialfunktioner

  • fuktgenomsläpplig
  • stärkelsebaserad
  • plastfri

Dokument

Användningsområde

För uppsättning av papperstapeter och ljusa präglade tapeter med pappersbaksida i torra utrymmen inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Förpackningsstorlek EAN kod
250 g 6411511041255
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, tillräcklig luftfuktighet. Torr inomhusluft kan torka ut tapetytan för snabbt, vilket kan resultera i att tapetkanterna släpper.

Blandningsförhållande

1 del pulver och 24 delar vatten T.ex. 250 g pulver och 6 l vatten.

Densitet/Specifik vikt

ca 1,0 (blandat med vatten)

Förpackningsstorlekar

250 g

Förvaring

I oöppnad förpackning 36 månader, torrt

Typ/bindemedel

Modifierad stärkelse

frostbeständighet

Fryser (blandat med vatten)

Åtgång

6 l klister räcker till 6-7 tapetrullar (ca 30–40 m²)

Bruksanvisning

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och klistret acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren.
Ta bort gammal tapet och lös målarfärg. Jämna till och slipa ojämnheter. Grundmåla eller förlimma mycket sugande underlag. Vi rekommenderar fukttålig, matt grundfärg för grundmålning och Kiilto Wall Eco som blandats i förhållandet 1:40 för förvätning. Tvätta gamla målade ytor med t.ex. Kiilto Målartvätt och skölj noggrant. Om den gamla målade ytan är blank och ej sugande, kommer en lätt slipning att förbättra vidhäftningen av tapeten. Ta bort slipdammet noggrant. Säkerställ att ytan är torr innan uppsättning av tapeten. De flesta träskivorna krymper vid torkning, vilket kan orsaka blåsor eller sprickor i tapeten.

Rör långsamt ner hela förpackningen (1 del) i vatten (24 delar) under kontinuerlig omrörning (t.ex. 250 g pulver/6 liter vatten). Låt dra i 10–15 minuter. Rör om ytterligare ca 15 sekunder före användning.

Applicera limmet jämnt på vådens baksida. Vik in vådens båda ändar med limsidan inåt och låt tapeten ligga och dra några minuter. Veckla ut den övre delen och börja tapetseringen från taklinjen. Veckla sedan ut den nedre delen. Arbeta med en tapetborste från mitten och ut mot kanterna och borsta ut alla blåsor. Undvik limfläckar på tapetens yta. Eventuella limfläckar tas bort omedelbart genom att trycka med en fuktig trasa eller svamp på tapetytan. Kraftigt gnuggande kan skada ytan, färgen eller glansen på ömtåliga tapeter. Följ i första hand tapettillverkarens anvisningar.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Sundahus
Nyckelflagga