Kiilto Pro Wash Dip
Blötläggningsmedel

För förtvätt och blötläggning av disk. Klorfri, utan blekeffekt.

Specialfunktioner

  • Låglöddrande
  • Orsakar inte mörknande eller frätning av stål- eller plastföremål då man följer bruksanvisningen
  • Klorfri

Låglöddrande, alkalisk vätska. Mjukgör och lösgör effektivt ingrodd matsmuts. Diskgodset behöver inte sköljas efter blötläggning före maskindiskning. Då produkten används enligt bruksanvisningen orsakar den inget mörknande eller frätning av stål- eller plastföremål. Innehåller ingen parfym, inga färgämnen eller klor.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Blötläggning och fördiskning av tallrikar, bestick, matlagningskärl m.m. före maskindiskning.

pH

Produkt pH: 13
Lösningens pH: 11

Utseende och doft

Klar vätska. Oparfymerad.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 63245 6417964632453
Lagring

Förvaras i temperaturer över +5 °C. Hållbarhetstid 3 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Liotus 5 – 20 ml / 1 l (n. 40 °C) vettä.
Blötläggning i cirka 10–30 minuter före maskindiskning.

Miljö och säkerhet

Tensiderna är snabbt biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. De övriga råämnena är miljövänliga. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av återvinningsbar, brun wellpapp.

Notera

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och ögon- eller ansiktsskydd. Läs bruks- och skyddsinstruktionerna i säkerhetsdatabladet.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Fuktar smutsen och lösgör samt emulgerar fettsmuts, minskar vattnets ytspänning.
Natriummetasilikat (< 5 %) Förbättrar rengöringseffekten, löser upp fettsmuts och bryter ned stärkelse och protein. Håller pH-värdet på en gynnsam nivå för rengöringen.
Komplexbildande medel (5 – 15 %) Mjukgör vattnet genom att binda salter som gör vattnet hårt och bl.a. järn. Tar bort kalkavlagringar och andra avlagringar samt missfärgningar. Förebygger kalkbildning.
Polykarboxylat (<5 %) Förebygger frätning och mörknande av ytorna.