Kiilto Pro Window Spurt
Rengöringsmedel för glasytor

Specialfunktioner

  • Innehåller alkohol
  • Lösgör smuts effektivt
  • Torkar snabbt
  • Lämnar ytorna klara
  • Arbetstemperatur ned till –20°C

Lösgör smuts effektivt. Torkar snabbt. Lämnar ytorna klara och bildar en smutsavvisande hinna. Arbetet kan utföras vid ned till –20 ˚C.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring av fönster, speglar och metallytor.

pH

Produkt pH: 8
Lösningens pH: 8

Utseende och doft

Röd, klar vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 750 ml 411252 6417964481129
Lagring

I tätt försluten förpackning, åtskilt från antändningskällor. Hållbarhetstid 3 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Spraya på en mikrofiberhandduk och torka av glaset, spegeln eller metallytan.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Brandfarlig: Innehåller 35 % alkoholer. Använd skyddshandskar. Sörj för tillräcklig luftväxling/ventilation. Inte för heta ytor.