Kiilto Pro XPU
Lim - och tätningsmassa

Ett mycket elastiskt tätningslim för användning inom- och utomhus. Perfekt i våta utrymmen. Lösningsmedelsfri. Lämplig för användning tillsammans med Kiilto 1-komponents tätskikt vid tätning av rörgenomföringar. Polyuretanförstärkt.

Specialfunktioner

  • Ger en snabb och elastisk fog med utmärkt vidhäftning.
  • För limning och tätning, även lämplig för husvagnar och husbilar.
  • Åtgång 5x5 mm fog ca 12 m/tub
  • Torktid 3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dagar
  • Lämplig för inom- och utomhusbruk

Dokument

Användningsområde

Kiilto XPU är en snabbhärdande polyuretanförstärkt elastisk lim- och tätningsmassa baserad på silylpolymerteknologi. Lämplig för limning och tätning av olika material (t.ex. svetsfogar) i konstruktionsappliceringar. Exempel på användningsområden är t.ex. bilskåp, husbilar, bussar och tåg. Inom byggnation används Kiilto XPU t.ex. för montering av isoleringsskivor, reglar, tvättställ och toalettstolar. Lämplig även för tätning vid håltagning för mekanisk infästning i Kiilto tätskiktssystem. Bra vidhäftning mot olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plast och gummi rekommenderas provlimning före användning. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Utmärkt vidhäftning mot olika material – oftast behövs ingen primning. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Innehåller ingen PVC eller lösningsmedel. Nästan luktfri. Bra kemikaliebeständighet. Utmärkt väder- och UV-strålningsbeständighet. Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta färger (testa alltid före användning). Kan slipas.

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN kod
290 ml T2441.926 6411512441290
600 ml T2441.933 6411512441603
Appliceringstemperatur

+1…+40 °C

Brottöjning

300 % (DIN 53504)

Densitet/Specifik vikt

ca 1,3 kg/dm³

Draghållfasthet

1,6 N/mm² (DIN 53504)

Färger

vit

Förpackningsstorlekar

290 ml patron, 600 ml korv

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C,i 18 månader.

Hårdhet

Shore A 30

Skjuvhållfasthet

SS/SS 1,3 N/mm²

Typ/bindemedel

Specialpolymer

Viskositet

ca 2 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Värmebeständighet, torr

-40…+90 °C

genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

skinnbildningstid

20 min (23 °C, 50 % RF)

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. För bästa limningsresultat, rengör metallytor med Kiilto Cleaner 303 och prima med Kiiltoflex Metallprimer. Applicera limmet på ytan och jämna vid behov ut med en spackel. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med Kiilto Cleaner 303 eller aceton. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Rådande arbetsförhållanden såsom lufttemperatur samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängd lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt. Därför är de angivna värdena endast riktgivande.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.