Kiiltomelt 1225
Smältlim

Kiiltomelt 1225 är ett EVAC-baserat smältlim för plissering av luftfilter.

Specialfunktioner

  • Ljusfärgad
  • Luktfri
  • Bra hot tack

Dokument

Användningsområde

Kiiltomelt 1225 är ett smältlim som används för plissering av luftfilter. Limmet har hög smältviskositet och ett bra varmt klibb.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiiltomelt 1225 10 kg T7244.010
Färger

vit

Mjukningspunkt

112 °C (DIN 52011)

Viskositet

10 000 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Öppentid

kort

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Förpackningsstorlekar

10 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och result. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten, använd skyddshandskar. Vi hänvisar till separat säkerhetsdatablad på www.kiilto.se. För mer information om produkt och förpackningsdestruktion se www.kiilto.com.

Nyckelflagga